Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

MZ: SR sa bude spolupodieľať na revízii farmaceutických právnych predpisov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Slovensko sa bude aktívne spolupodieľať na revízii farmaceutických právnych predpisov ako člen Európskej únie (EÚ), a to aktívnou účasťou na legislatívnom procese EÚ na všetkých úrovniach. Pre TASR to v reakcii na oznámenie posledného kroku smerujúceho k reforme vo farmaceutickej stratégii pre Európu povedala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Medzi hlavné priority Slovenska v oblasti farmaceutickej politiky a celkovo reformy zdravotníctva podľa rezortu zdravotníctva patrí odstránenie rozdielneho prístupu pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi s preukázaným klinickým účinkom.
      Tiež chce umožniť a podporiť vstup nových liekov na trh, ale aj zabezpečiť účelné a efektívne vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia a finančnú stabilitu tohto systému. Ambíciou ministerstva je podpora efektu úspory zdrojov verejného zdravotného poistenia spojený so vstupom generických a biologicky podobných liekov na trh.
      MZ SR doplnilo, že súhlasí s cieľmi vytýčenými Európskou komisiou k revízii právneho rámca EÚ. Hovorí, že je to v súlade aj s cieľmi farmaceutickej politiky SR. „Ministerstvo zdravotníctva sa bude môcť konkrétnejšie vyjadriť k jednotlivým návrhom revízie, keď budú predložené Európskou komisiou,“ uzavrela Eliášová.
      Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová vyzvala zainteresované strany, aby Európskej komisii pomohli formovať pravidlá EÚ pre budúcnosť s cieľom reagovať na potreby pacientov a udržať si inovatívne a celosvetovo konkurencieschopné odvetvie.
      V konzultácii, ktorá bude trvať do 21. decembra, sa zhromaždia názory zainteresovaných strán s cieľom podporiť hodnotenie a posúdenie vplyvu revízie farmaceutických právnych predpisov EÚ.
      Verejná konzultácia je zameraná najmä na účinnosť farmaceutických právnych predpisov EÚ, neuspokojené liečebné potreby, stimulovanie inovácií, antimikrobiálnu rezistenciu, nadčasovosť regulačného rámca pre nové výrobky, lepší prístup k liekom či na konkurencieschopnosť európskych trhov na zabezpečenie cenovo dostupných liekov, lieky s novou indikáciou.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.