Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

MZ zverejnilo nesprávnu pripomienku k nemocenským dávkam

Kategória: Spravodajstvo

Za chybou bol podľa predstaviteľov rezortu zdravotníctva ľudský faktor. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v pripomienke uviedlo, že zásadne nesúhlasí s návrhom na zavedenie nového spôsobu určenia pravdepodobného denného vymeriavacieho základu na výpočet nemocenskej dávky.

BRATISLAVA 26. októbra (SITA) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR uverejnilo na Portáli právnych predpisov nesprávnu verziu pripomienky k novele zákona o sociálnom poistení. "Aj vďaka uverejneniu správy v agentúre SITA mohlo ministerstvo zdravotníctva napraviť omyl, ku ktorému došlo počas zverejňovania pripomienok na Portáli právnych predpisov. Práve tam bola totiž uverejnená pracovná verzia pripomienky, ktorú sme však po vysvetlení a konzultácii s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny upravili," uviedla Martina Lidinská z komunikačného odboru MZ. Dodala, že vzniknutú situáciu už rezort zdravotníctva napravil. Nesprávna verzia bola podľa Lidinskej zverejnená pre zlyhanie ľudského faktora.

Ministerstvo zdravotníctva v nesprávnej verzii pripomienky uviedlo, že zásadne nesúhlasí s návrhom poslancov za Smer-SD Jána Podmanického, Viliama Jasaňa a Jany Vaľovej na zavedenie nového spôsobu určenia pravdepodobného denného vymeriavacieho základu na výpočet nemocenskej dávky. Rezortu sa nepáči to, že by vymeriavací základ osoby na určenie jej nemocenskej dávky mohol byť nižší ako v súčasnosti zákonom určený minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby. "Platná právna úprava na rozdiel od predloženého návrhu garantuje ochranu najslabším sociálnym skupinám," odkázalo ministerstvo zdravotníctva poslancom. Cieľom navrhovaných zmien malo byť podľa rezortu stanovenie osobitného režimu najmä pre dohodárov. "Návrh by však negatívne postihol aj najslabšiu sociálnu skupinu obyvateľov, napríklad zamestnancov pracujúcich za minimálnu mzdu, a zhoršil by ich životnú úroveň," upozornil rezort. Navrhované riešenie je podľa ministerstva zdravotníctva v rozpore s Ústavou SR, podľa ktorej majú občania právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.

Legislatívnym návrhom poslancov za Smer-SD sa má opraviť vládna novela zákona o sociálnom poistení. Podmanický, Jasaň a Vaľová navrhujú nový spôsob určenia pravdepodobného denného vymeriavacieho základu na výpočet nemocenskej dávky z dôvodu, aby ľudia pracujúci na dohody nemali počas prvých 90 dní nemocenskú dávku vypočítanú zo základu, ktorý bude vyšší ako ich skutočný zárobok. Poslanci Smeru totiž priznávajú, že skutočný príjem na určenie výšky nemocenských dávok zamestnancov, najmä dohodárov, môže byť podľa vládnej novely zákona nižší, ako pravdepodobný vymeriavací základ určený zákonom o sociálnom poistení. Ak by mal podľa vládnej novely zákona dohodár mesačný príjem napríklad 150 eur, tak by sa mu počas prvých 90 dní vypočítala nemocenská dávka z minimálneho základu 393 eur a za celý mesiac by bola v sume vyše 200 eur.

"V zásade bude platiť, že pravdepodobný denný vymeriavací základ sa určí ako jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by daný zamestnanec zaplatil poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky," objasňujú poslanci. Ak skutočný zárobok bude počas prvých 90 dní nižší ako vymeriavací základ stanovený zákonom, tak sa dávka určí z tohto nižšieho denného vymeriavacieho základu. V prípade, že bude skutočný zárobok dohodára vyšší ako minimálny vymeriavací základ stanovený zákonom, tak sa nemocenská dávka vypočíta z minimálneho vymeriavacieho základu určeného zákonom. Ak bude teda dohodár zarábať mesačne 150 eur, nemocenská dávka sa mu vypočíta z tejto sumy. Pri príjme dohodára vo výške napríklad 500 eur mesačne sa počas prvých 90 dní poistenia vypočíta nemocenská dávka z minimálneho základu 393 eur.

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.