Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Na Slovensku štartuje projekt založenia a prevádzkovania systému biobánk

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Martin 1. marca (TASR) – Na Slovensku štartuje projekt založenia a prevádzkovania systému biobánk, o ktorý sa už niekoľko rokov intenzívne zasadzovali tímy odborníkov na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR, Univerzite Komenského (UK) a Slovenskej akadémii vied (SAV). TASR o tom informovala dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF) UK v Martine Andrea Čalkovská.

Doplnila, že vďaka projektu, financovanému zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie (EÚ) v celkovej výške približne 18 miliónov eur, sa začína budovať národná biobanka ako systémové úložisko biologických vzoriek od pacientov i zdravých ľudí. "V novovybudovanej biobanke v Martine sa budú uskladňovať už predtým diagnostikované vzorky pacientov z celého Slovenska v najmodernejších automatických systémoch, pri uplatnení všetkých právnych a etických noriem," vysvetlila dekanka JLF UK.
"Biobanky pre ľudské vzorky zohrávajú v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti čoraz väčší význam. Predstavujú kľúčový nástroj na zvýšenie efektívnosti medicínskeho výskumu v globálnom rozsahu," uviedla Čalkovská.
Neoddeliteľnou súčasťou je aj komplementárny projekt digitálnej biobanky, tiež financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014-2020 vo výške takmer 11,6 milióna eur. "Zabezpečuje bioinformatickú časť, ako aj archiváciu digitálnych záznamov a využívanie algoritmov umelej inteligencie, ktoré umožnia prepájať a nachádzať súvislosti medzi výsledkami analýz a klinickými dátami. Svoje know-how v oblasti informačných technológií na generovanie a analýzu dátových balíkov poskytnú odborníci zo Žilinskej univerzity," dodala Čalkovská.
Projektový program infraštruktúry biobánk tvorí komplexné konzorcium vedené JLF UK v Martine spolu s Biomedicínskym centrom SAV v Bratislave, Centrom sociálnych a psychologických vied SAV v Bratislave, Lekárskou fakultou UK v Bratislave, MZ SR, Národným onkologickým ústavom v Bratislave, Národným ústavom reumatických chorôb v Piešťanoch a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Zdroj: TASR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.