Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Nárok na výplatu vdovského dôchodku pre ženy s 1 dieťaťom by sa mohol upraviť

Kategória: Spravodajstvo

Nezaradení poslanci Jozef Mihál, Simona Petrík a Oto Žarnay chcú pomôcť vdovám, ale aj ľuďom starajúcim sa o dieťa v súvislosti s dôchodkovým poistením.

Bratislava 11. novembra (TASR) -  Do parlamentu predložili dve novely zákonov o sociálnom poistení. Prvou chcú pomôcť osobám, ktoré sú z dôvodu starostlivosti o dieťa dobrovoľne nezamestnané, a druhou chcú upraviť nárok na vdovský dôchodok pre ženy, ktoré vychovali len jedno dieťa. Obidvoma právnymi normami by sa mal zaoberať parlament na novembrovej schôdzi.
      Podľa súčasného právneho stavu platí, že obdobie, počas ktorého je osoba starajúca sa o nezaopatrené dieťa dobrovoľne nezamestnaná, pričom súčasne v tomto čase nie je dobrovoľne dôchodkovo poistená, sa nijakým spôsobom nezapočítava do obdobia dôchodkového poistenia pre účely posúdenia splnenia podmienok nároku na starobný dôchodok, respektíve nároku na predčasný starobný dôchodok. "Takáto osoba je podstatne sociálne znevýhodňovaná vo vzťahu k osobe, s ktorou sa podieľa na výchove a starostlivosti o nezaopatrené dieťa a ktorá môže vďaka vykonávanej starostlivosti o nezaopatrené dieťa riadne pracovať," myslia si poslanci.
      Poslanci preto v prvej novele zákona navrhujú vytvorenie právneho rámca pre dobrovoľné zdieľanie dôchodkových práv dvoch fyzických osôb spoločne sa podieľajúcich na výchove a starostlivosti o nezaopatrené dieťa. Spoločné zdieľanie dôchodkových práv má byť plne dobrovoľné, pričom vôľa vzájomne zdieľať dôchodkové práva má byť na základe písomnej dohody o zdieľaných dôchodkových právach, ktorej formu určí presne zákon. "V praktickom živote tak bude rodičovi alebo osvojiteľovi nezaopatreného dieťaťa umožnené s osobou podieľajúcou sa s ním na výchove a starostlivosti o dieťa vzájomne zdieľať dôchodkové práva tým spôsobom, že osobe, ktorá nie je dôchodkovo poistená a súčasne sa stará o nezaopatrené dieťa, sa do obdobia jej dôchodkového poistenia bude počítať i obdobie trvania registrácie dohody o zdieľaných dôchodkových právach," vysvetlili poslanci.
      Druhou novelou zákona o sociálnom poistení chcú poslanci vrátiť do systému spravodlivosť čiastočne aspoň v tom, že aj ženy, ktoré vychovali len jedno dieťa by mali mať od 55 roku svojho veku opätovný nárok na vdovský dôchodok.
      V súčasnosti má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku po jednom roku od smrti manžela len v prípade, ak sa vdova stará o nezaopatrené dieťa, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, vychovala aspoň tri deti, dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti, alebo ak dovŕšila dôchodkový vek. Podľa poslancov však neexistuje žiadny relevantný dôvod, prečo by matka s jedným dieťaťom nemala mať nárok na vdovský dôchodok už počas jej aktívneho života, keď trpí stratou partnera a jeho príjmu v rodine rovnako ako matka dvoch či viac detí.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.