Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Názory na financovanie HTA agentúry sa rôznia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 30. marca (TASR) - Názory na financovanie Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, tzv. HTA agentúry, sa rôznia. Kým napríklad zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera si myslí, že by ju mali podporovať samotné zdravotné poisťovne či farmaceutické firmy, Union ZP upozorňuje na nedostatok financií v rezorte zdravotníctva.

Hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matej Neumann poukázal na to, že nový národný inštitút bude financovaný rovnako ako činnosť operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, správa a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému a činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).
Nový inštitút a jeho budúcu existenciu vníma štátna zdravotná poisťovňa ako súčasť celého systému verejnej zdravotnej starostlivosti, keďže jeho cieľom bude z verejného zdravotného poistenia obstarávať lieky a zdravotnícke technológie s čo najväčším prínosom. "Navrhovaný zákon predpokladá, že výdavky na tento inštitút budú súčasťou verejného rozpočtu, a teda naň budú vyčlenené adekvátne prostriedky," povedal pre TASR.
 Súkromná ZP Dôvera si myslí, že agentúra by mala byť nezávislá, no mali by ju financovať tí, ktorým jej práca prinesie úžitok, teda farmafirmy a zdravotné poisťovne. "Tým by sa zvýšila aj jej nezávislosť a apolitickosť. Súhlasíme s naším financovaním agentúry v prípade, že príspevky, ktoré dnes poskytujeme na fungovanie organizácií ako Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a ÚDZS budú upravené tak, aby časť z nich smerovala aj na fungovanie agentúry," uviedol jej PR špecialista Matej Štepianský.
Podľa názoru súkromnej Union ZP by mala HTA agentúra byť financovaná z poplatkov, ktoré sú uhrádzané za rozhodovanie o žiadostiach týkajúcich sa zaradenia liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.
"Odporúčame, aby finančné zdroje boli zo strany zdravotných poisťovní za súčasného absolútne nedostatočného financovania systému verejného zdravotného poistenia radšej poskytnuté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti," povedala hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Nový Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve by mal fungovať od roku 2022. Majú sa mu zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením zdravotníckych technológií, ktoré by sa mali hradiť z verejného zdravotného poistenia. Má sa zaoberať takými technológiami, ktorých dosah na rozpočet je viac ako 1,5 milióna eur ročne. Zákon, ktorý ho zriaďuje, predložilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR do medzirezortného pripomienkového konania v druhej polovici marca.
Hodnotenie zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment - HTA) je multidisciplinárny nástroj na hodnotenie liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, dietetických potravín, testov, očkovacích látok, zdravotných výkonov či prístrojov. HTA hodnotí klinický prínos a ekonomické, etické, organizačné a sociálne aspekty nových, ale aj už hradených technológií.

Zdroj: TASR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.