Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

NCZI: Lekári vytvorili vlani 29.061.577 elektronických záznamov z vyšetrenia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 12. januára (TASR) - Lekári vytvorili v uplynulom roku celkovo 29.061.577 elektronických záznamov z vyšetrenia. Záujem o elektronické služby v zdravotníctve sa tak v pandemickom období zvýšil, na porovnanie, v roku 2020 bolo vytvorených 22.780.385 takýchto záznamov. Najviac elektronických záznamov z vyšetrenia bolo vlani vytvorených v druhom štvrťroku, a to viac ako 8,3 milióna. TASR o tom informovala Alžbeta Sivá, hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

"Dominantnú časť tvoria odborné vyšetrenia (95,57 %), zobrazovacie vyšetrenia prestavovali z celkového počtu 3,16 % a najmenší podiel na celkovom počte vytvorených elektronických záznamov mali prepúšťacie správy (1,27 %)," priblížila Sivá.  
      Funkcia evyšetrenie je súčasťou elektronického zdravotníctva a predstavuje vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia. Uložením sa stáva súčasťou systému ezdravie. Táto funkcionalita predstavuje postupné zrušenie papierových záznamov. Do systému ezdravie sú ukladané záznamy ako záznam z odborného vyšetrenia, prepúšťacia správa, opis zo zobrazovacieho zariadenia (RTG, MR a iné) či výmenný lístok viazaný na odborné vyšetrenie.
      Možnosť prístupu pacienta k svojej zdravotnej dokumentácii nie je v praxi obmedzená, keďže zobrazenie záznamov z vyšetrení si je možné pozrieť v elektronickej zdravotnej knižke (EZK) na Národnom portáli zdravia.
      Všeobecný lekár má prístup k celej zdravotnej dokumentácii pacienta, okrem záznamov vytvorených lekárom v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia. Naopak, lekár špecialista disponuje len prístupom k informáciám o vyšetrení na základe výmennému lístka. K pacientskemu sumáru má lekár-špecialista prístup na základe rodného čísla a na základe súhlasu. Zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby (iný ako lekár) má rovnako prístup k pacientskemu sumáru (tzv. život zachraňujúcim údajom) bez súhlasu pacienta a informovaného súhlasu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.