Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

NCZI: OBDOBIE COVIDU NEGATÍVNE ZASIAHLO DO POČTU DARCOV KRVI. VÝRAZNE UBUDLO PRAVIDELNÝCH DARCOV, AJ PRVODARCOV

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Na celom svete sa 14. júna 2023 oslavuje Svetový deň darcov krvi. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií máme na Slovensku 258 309 darcov krvi. Počet pravidelných darcov a prvodarcov výrazne klesá.

Svetový deň darcov krvi, ktorý oficiálne vyhlásilo Svetové zdravotnícke zhromaždenie (World Health Assembly - WHA) v roku 2005 poskytuje každoročne špeciálnu príležitosť na poďakovanie sa dobrovoľným darcom krvi z celého sveta.
 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prízvukuje, že v mnohých krajinách je aj v 21. storočí veľkou výzvou zabezpečiť dostatok krvi, jej kvalitu a bezpečnosť. Nedostatočný prístup k bezpečnej krvi a krvným produktom, najmä v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, má dopad na všetkých pacientov vrátane tých, ktorí vyžadujú pravidelnú transfúziu.
 
  • Zo 118,5 milióna darcov krvi po celom svete, 40 % z nich je z krajín s vysokými príjmami, kde žije 16 % svetovej populácie.
  • V krajinách s nízkymi príjmami sa až 54 % krvných transfúzií podáva deťom do 5 rokov. 
  • Na základe vzoriek od 1 000 ľudí je miera darcovstva krvi: 31,5 darcov v krajinách s vysokými príjmami, 16,4 darcov v krajinách s vyšším stredným príjmom, 6,6 darcov v krajinách s nižším stredným príjmom a 5,0 darcov v krajinách s nízkymi príjmami.
  • Od roku 2008 do roku 2018 bol zaznamenaný nárast o 10,7 milióna darcov krvi od dobrovoľných neplatených darcov.
  • Celkovo 79 krajín odoberá viac ako 90 % svojej krvi od dobrovoľných neplatených darcov krvi; 54 krajín však odoberá viac ako 50 % zásob krvi od rodinných/náhradných alebo platených darcov.
  • Len 56 zo 171 reportujúcich krajín vyrába lieky odvodené z plazmy (PDMP).
  • Celkovo 91 krajín uviedlo, že všetky PDMP sa dovážajú, 16 krajín uviedlo, že počas sledovaného obdobia sa nepoužívali žiadne PDMP a 8 krajín na otázku neodpovedalo.

Darcovstvo krvi v SR

Údaje o počte darcov krvi pravidelne sleduje a eviduje aj Národné centrum zdravotníckych informácií. Zo zverejnených údajov sa javí, že obdobie Covidu negatívne zasiahlo do vývoja počtu prvodarcov a pravidelných darcov krvi. Rozdiel v počte pravidelných darcov krvi v období pred Covidom a po ňom, je vyše 10-tisíc. Počet prvodarcov krvi medzi rokmi 2019 a 2021 klesol o takmer 7-tisíc, oproti roku 2015 ubudlo vyše 11-tisíc prvodarcov.
  Obdobie Covidu negatívne zasiahlo do počtu darcov krvi. Výrazne ubudlo pravidelných darcov, aj prvodarcov
Motto tohtoročnej kampane Svetového dňa darcov je „Give blood, give plasma, share life, share often“ (Daruj krv, daruj plazmu, zdieľaj život, zdieľaj často, pozn.preklad). V centre sú pacienti, ktorí potrebujú celoživotnú podporu vo forme transfúznych liekov. Vyzdvihuje úlohu, ktorú môže zohrať každý jeden človek vďaka dobrovoľnému a bezodplatnému darovaniu krvi alebo plazmy. Zdôrazňuje tiež význam pravidelného darcovstva, ktoré vytvorí bezpečné a udržateľné zásoby krvi a krvných produktov dostupné všetkým, vždy a všade.
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.