Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

NCZI: POČET NOVODIAGNOSTIKOVANÝCH ZHUBNÝCH NÁDOROV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácii a nebyť COVID-19, aj úmrtí na Slovensku. Podľa najnovších údajov a výpočtov Národného centra zdravotníckych informácii pribudlo najviac prípadov rakoviny kože, kolorekta a prsníka.

Zatiaľ čo celosvetovo medzi deťmi dlhodobo dominujú prípady rakoviny mozgu a leukémie, v dospelej populácii je to rakovina kože, kolorekta (hrubého čreva, konečníka a rektosigmoidového spojenia), prsníka, prostaty a pľúc. Počet nových prípadov má aj na Slovensku stúpajúci trend, s miernymi výkyvmi ovplyvnenými pandémiou.

 
Okrem smutného prvenstva iných zhubných nádorov kože (7 788 novodiagnostikovaných prípadov v roku 2021), pribudlo 4 521 nových prípadov rakoviny kolorekta (s najvyšším zastúpením vo vekovej skupine 70 – 74 rokov a významnou prevahou mužov), 3 408 nových prípadov rakoviny prsníka (s najvyšším zastúpením vo vekovej skupine 65 – 69, pričom nárast pacientiek je od 35. roku života) a 2 804 zhubných ochorení prostaty (s najvyšším zastúpením vo vekovej skupine 66 – 69 rokov, pričom nárast pacientov je od 55. roku života).
 
Onkologické dáta boli napriek ich atraktívnosti na Slovensku dlhodobo zanedbané. Až do minulého roku sa Národný onkologický register viedol v zastaranom systéme, ktorý počítal len s ručným prepisovaním údajov z papiera, bez možnosti rozvoja. Neumožňoval ani elektronické hlásenia, ani automatizované spracúvanie elektronických formulárov, ich kontrolu či opravu.
 
„Personálnymi zmenami, kompletnou migráciou dát do nové systému a jeho plánovaným rozvojom, ktorý počíta s údajmi z viacerých relevantných zdrojov bez zbytočného zaťaženia lekárov, urobilo Národné centrum zdravotníckych informácii v roku 2022 v oblasti onkodát viac ako za uplynulých desať rokov,“ hovorí riaditeľka sekcie správy zdravotníckych dát Martina Nagyová o významných krokoch, vďaka ktorým by mal byť Národný onkologický register Slovenskej republiky (NOR SR) aktualizovaný do konca roka 2023.
 
Prvým úspechom sú očakávané počty novodiagnostikovaných prípadov zhubných nádorov v Národnom onkologickom registri za roky 2017 až 2021. Zdrojom pre výpočet prezentovaných pohľadov sú údaje o uhradenej zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní a údaje o úmrtiach.
 
Prezentované infografiky čiastočne dopĺňajú chýbajúce informácie týkajúce sa výskytu zhubných nádorov v Slovenskej republike, ktoré spracováva Národný onkologický register Slovenskej republiky (NOR SR). Aktuálne prezentované výsledky vychádzajú z algoritmu pre výpočet očakávaných incidenčných (novodiagnostikovaných) prípadov zhubných nádorov vyvinutého na základe poznatkov získaných zo spolupráce so zástupcami MZ SR a odborníkmi v oblasti onkológie. Predmetné bolo realizované v rámci aktivít projektu zameraného na dátovú reformu v zdravotníctve.
 
Kompletná prezentácia bude zverejnená 26. januára 2023 na: Interaktívna prezentácia - Očakávané počty ZN 2017-2021

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.