Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

NCZI rozširuje spôsob prezentácie zdravotníckych štatistických údajov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Bratislava, 30. január 2023 - NCZI predstavuje verejnosti prehľadnú a interaktívnu on-line prezentáciu na intuitívnu prácu so štatistickými dátami a ich vizualizáciu.

Národné centrum zdravotníckych informácií každoročne zverejňuje štatistické informácie o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva na Slovensku, ktoré sú jedným z dôležitých zdrojov využívaným na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky. Štatistické výstupy venované širokému spektru zdravotníckych tém sú voľne dostupné na webovom sídle NCZI vo forme publikácií, publikačných tabuľkových výstupov, datasetov a sprievodných textov k publikovaným výstupom.

V snahe zatraktívniť formu prezentovania štatistických údajov prináša NCZI vizuálne pôsobivý a interaktívny prehľad zdravotníckych dát o gynekologicko-pôrodníckej ambulantnej starostlivosti, pôrodníctve, potratoch, starostlivosti o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike za roky 2009-2021.
 
Infografika umožňuje vizualizovať a analyzovať širokú škálu dát zobrazujúcich sa vo forme dynamických grafov, ktoré zachytávajú súhrnné ukazovatele za uvedené časové obdobie.
Sprístupňuje komplexný súhrn informácií o návštevách pacientiek v ambulanciách, gynekologických vyšetreniach, o zdravotnom stave žien počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode a taktiež o zdravotnom stave narodeného dieťaťa. Ďalšia časť pokrýva údaje o potratoch žien v zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky podľa druhu potratu, veku ženy, počtu živonarodených detí pred potratom, veku plodu, rodinného stavu a vzdelania ženy. Údaje sú k dispozícii sumárne za Slovenskú republiku i za jednotlivé kraje.
 
Predkladané dáta môžu poslúžiť ako hodnotný zdroj relevantných informácií pre zdravotníckych pracovníkov, vedeckých pracovníkov a študentov, osloviť však môžu aj laickú verejnosť.
 
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.