Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Nekonečný príbeh okolo cyklotrónového centra pokračuje

Kategória: Spravodajstvo

 

 

 

Najnovšie dostal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR od spoločnosti Synergia Corporate s.r.o. žalobný návrh vo veci náhrady škody vo forme ušlého zisku a úrokov z omeškania v objeme takmer 11 mil. eur.

 

 

 

 

 

 

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Problémy s projektom Cyklotrónového centra SR, ktoré sa malo už dávnejšie postaviť v Bratislave, pokračujú. Najnovšie dostal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) od spoločnosti Synergia Corporate s.r.o. žalobný návrh vo veci náhrady škody vo forme ušlého zisku. Firma Synergia Corporate sa žalobou na rozhodcovskom súde domáha ušlého zisku a úrokov z omeškania na základe nezrušeného kontraktu medzi ÚNMS a spoločnosťou OAO Atomenergoexport, s ktorou bola v roku 1999 uzatvorená zmluva o výstavbe centra. "Celková výška nároku spolu s úrokmi k 5. septembru tohto roka predstavuje takmer 11 mil. eur," informoval úrad.

Úrad pre normalizáciu tvrdí, že zmluvu so spoločnosťou OAO Atomenergoexport v roku 2004 jednostranne zrušil a následne podpísal novú zmluvu s firmou Technomedexport. Firma Synergia Corporate sa však vo svojej žalobe odvoláva na list úradu zo septembra roku 2004, ktorým mal podľa nej úrad neplatne jednostranne ukončiť kontrakt s podnikom OAO Atomenergoexport. "List zo septembra 2004, ktorým oznamujeme, že sa ruší predmetný kontrakt obsahuje všeobecné konštatovanie omeškania ruského dodávateľa s plnením svojich zmluvných povinností, no nijako nešpecifikuje, ani nedokladá konkrétne okolnosti takéhoto omeškania. Otázku platnosti alebo neplatnosti jednostranného ukončenia kontraktu z našej strany by však s konečnou platnosťou zrejme mohol vyriešiť len príslušný súd," doplnil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Úradu je podozrivé, prečo spoločnosť Synergia Corporate spochybňuje ukončenie kontraktu s takým časovým odstupom. "V každom prípade, tento aktuálny problém môže skomplikovať realizáciu celého projektu, predovšetkým vo vzťahu k strategickému partnerovi," konštatoval úrad pre normalizáciu.

Projekt výstavby cyklotrónového centra v Bratislave je v zložitom stave už niekoľko rokov. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR aktuálne vypracoval materiál, ktorý navrhuje ďalší postup v tomto projekte. "V kontexte aktuálneho vývoja, súčasnej neexistencie finančných zdrojov na dokončenie a prevádzku cyklotrónového centra, sa momentálne javí ako najvhodnejšia alternatíva nájdenie strategického partnera pod štátnym dohľadom Ruskej federácie," myslí si úrad, ktorý preto navrhuje vláde začať bezodkladne rokovania v rámci slovensko-ruskej pracovnej skupiny vytvorenej v zmysle Memoranda o porozumení o možnostiach a podmienkach vytvorenia spoločného slovensko-ruského podniku. Do konca tohto roka by sa mala vláda oboznámiť so štúdiou realizovateľnosti. Vládny kabinet by mal v spomínanom termíne odsúhlasiť postup založenia spoločného podniku s konkrétnym

Projekt cyklotrónového centra nám malo dodať Rusko ako súčasť deblokácie jeho starého dlhu. Prvá zmluva o dodávke bola podpísaná v roku 1996 a pôvodne sa hovorilo o spustení v roku 2007. Zariadenie malo okrem iného pomáhať pri liečbe onkologických pacientov. Prvá vláda Roberta Fica v roku 2009 odsúhlasila dostavbu centra prostredníctvom spoločného slovensko-ruského podniku a z hľadiska štátnych záujmov ho zaradila medzi strategické zámery. Začiatkom apríla 2010 bolo pri príležitosti návštevy ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva v Bratislave podpísané memorandum, ktoré hovorí práve o založení spoločného slovensko-ruského vedecko-výskumného podniku cyklotrónového centra. Odvtedy sa projekt výraznejšie nepohol. V marci 2011 Ministerstvo hospodárstva SR informovalo, že ruská a slovenská strana sa stále nedohodli na spôsobe financovania výstavby vedecko-výskumného centra.

 

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 

 

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.