Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Nemocnice aj lekári žiadajú prepracovať vyhlášku k optimalizácii siete nemocníc

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) - Stredné a malé nemocnice žiadajú prepracovať pripravovanú vyhlášku k optimalizácii siete nemocníc. Treba podľa nich odstrániť viaceré nedostatky, inak môže viesť k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti. Stanovisko Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) podporila aj Slovenská lekárska komora (SLK).

Asociácia má pripomienky aj po stredajšom (17.8.) rozporovom konaní na ministerstve zdravotníctva. "Aj keď si uvedomujeme, že príprava vyhlášky a definovanie všetkých kritérií je aj kvôli obrovskému rozsahu reformy veľmi náročná, viaceré rozpory zostávajú aj po rokovaní nevyriešené," uviedla ANS. Doplnila, že s ministerstvom sa dohodli, že dopracovanie a revízia vyhlášky v spolupráci s ANS bude pokračovať ďalej tak, aby jej finálne znenie bolo prijaté do 31. augusta 2023. Asociácia kritizuje, že ministerstvo nevyčíslilo dopad optimalizácie nemocníc na verejné financie, vyhláška tiež podľa nej nerieši cestu pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. "Požadujeme jasné odpovede na otázky kde, kedy a kým bude pacientom poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť. Zároveň žiadame členov kategorizačnej komisie, ktorá vyhlášku pripravovala, aby písomne zdôvodnili svoje odmietavé stanoviská tak, ako to pri zamietnutí zásadných pripomienok vyžadujú legislatívne pravidlá vlády," spresnila ASN. S asociáciou súhlasí aj SLK. "Návrh na kategorizáciu nemocníc, predložený ministerstvom zdravotníctva, je nielen legislatívne neprehľadný, ale najmä vychádza z nedostatočných a nepresných podkladov, chýba mu finančné ukotvenie, jasné zadefinovanie, ako by sa pacient v systéme pohyboval a v neposlednom rade aj to, ako bude celý systém zabezpečený aj z hľadiska materiálno-technického a personálneho," uviedli lekári. Komora podotkla, že zadefinovanie piatich úrovní nemocníc nie je v európskych systémoch zdravotníctva obvyklé. Poukazuje tiež, že programový profil pre každú úroveň nemocníc by mal vychádzať z existujúcich odborov medicíny. "Návrh ignoruje základné odbory (oddelenia) nemocníc – interná medicína, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, vytvára ´programy´, z ktorých sú mnohé umelo konštruované, v praxi nezavedené," vysvetlila SLK. Vyhlášku, ktorá určuje podmienky rozdelenia nemocníc na päť úrovní, predstavilo ministerstvo v júni. Vyhláška definuje podmienky, ktoré by mali jednotlivé úrovne nemocníc spĺňať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.