Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Nemocnice vítajú navrhované zmeny týkajúce sa revíznych činností ZP

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) - Nemocnice vítajú navrhované zmeny týkajúce sa revíznych činností zdravotných poisťovní (ZP). Prinesú podľa nich väčšiu transparentnosť pri využívaní zdravotných odvodov, stabilitu do finančných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a menšiu administratívnu záťaž pre obe strany. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré pre TASR poskytli Asociácia štátnych nemocníc (AŠN) SR a Asociácia nemocníc Slovenska (ANS).

"Zmeny týkajúce sa revíznych činností ZP hodnotíme pozitívne ako krok k posilneniu postavenia poskytovateľov vo vzťahu k ZP, k väčšej transparentnosti a zosúladeniu výkladu noriem," uviedol viceprezident ANS Igor Pramuk. Zmeny má priniesť novela zákona o zdravotných poisťovniach. Okrem iného ňou chce rezort zdravotníctva stransparentniť mechanizmus uznávania a uhrádzania zdravotných výkonov. Zdravotné poisťovne by mali po novom revízne pravidlá zverejňovať na svojej webstránke a meniť ich len raz za kalendárny rok. V prípade neuznania výkonu bude musieť poisťovňa svoje rozhodnutie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti riadne odôvodniť. "V súčasnosti ZP zverejňujú pravidlá svojej revíznej činnosti len obmedzene, respektíve ich nezverejňujú vôbec. Stretávame sa aj so situáciami, že v rámci jednej ZP je prístup revíznych lekárov k rovnakej situácii odlišný, jednoducho povedané, jeden revízny lekár na východe uzná za správne vykázané to, čo na západe iný zamietne ako nesprávne vykázané. Proces je nastavený tak, že revízny lekár nie je povinný jednoznačne odôvodniť svoje stanovisko, pre uzavretie kontroly sa ani nemusí vysporiadať s námietkami poskytovateľa," priblížil Pramuk. Zverejnenie revíznych pravidiel podľa jeho slov umožní poskytovateľom aktívne a vopred upraviť svoje výkazníctvo s cieľom minimalizovať chybovosť a následné riziko sankcií zo strany ZP. "Pre obe strany prinesie zníženie administratívnej záťaže spojenej s riešením následných opráv, riešenia námietok voči revíziám, atď.," doplnil viceprezident ANS. Pripravovanú legislatívu vnímajú pozitívne aj štátne nemocnice. "Časté zmeny a rôznorodosť revíznych pravidiel zdravotných poisťovní predstavovali pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zvýšenú administratívnu záťaž a finančnú neistotu," uviedla AŠN SR. Nastavenie jednotných revíznych pravidiel podľa nej zjednoduší proces kontrolnej činnosti a vnesie do finančných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti väčšiu stabilitu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.