Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

NKÚ cez dotazník zisťuje spokojnosť pacientov

Kategória: Spravodajstvo

Všetci tí, ktorí boli počas rokov 2009 až 2012 hospitalizovaní v nemocnici, môžu svoj názor na poskytnutú zdravotnú starostlivosť vyjadriť do 28. marca tohto roka.

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) sa zaujíma o spokojnosť pacientov, ktorí v období rokov 2009 až 2012 boli hospitalizovaní v nemocnici. Osobné skúsenosti ľudí plánuje úrad zistiť cez dotazník, ktorý uverejnil na svojej webstránke. Pacienti v ňom okrem iného môžu vyjadriť svoj názor na správanie a starostlivosť zdravotníkov, či na ubytovanie a stravovanie v zdravotníckych zariadeniach. Zodpovedať by mali i otázku, či od nich lekár niekedy vyžadoval úplatok a ako po jeho prijatí zmenil svoj prístup voči nim. Dotazník je anonymný, k dispozícií bude do 28. marca tohto roka.

"Zdravotnícke zariadenia poukazujú na nedostatok finančných prostriedkov, možno niekedy na zabezpečenie spokojnosti pacientov v mnohých prípadoch netreba ani viac finančných prostriedkov, ale je to skôr otázka lepšieho manažovania práce, ako aj lepšieho prístupu k práci a k pacientom ako takým," uviedla hovorkyňa NKÚ Iveta Bieliková. Touto cestou úrad plánuje zároveň zistiť, či sa rast platov v zdravotníctve adekvátne prejavuje v lepšej kvalite zdravotníckych služieb.

Podľa Bielikovej, dotazník bude dotvárať pohľad na stav v zdravotníctve v kontexte kontrol, ktoré plánujú v tomto roku. Celkovo majú byť tri a budú sa týkať obdobia rokov 2010 až 2012. NKÚ v rámci prvej z nich bude preverovať odmeňovanie lekárov, sestier a pôrodných asistentiek. Akcia bude zameraná na to, ako sa zvyšovali tarifné platy spomínaných zdravotníckych pracovníkov, ich príplatky, kompenzácie, odmeny a náhrady. "Predpokladá sa, že kontrolou bude tiež preverené, či pri odmeňovaní neboli porušené všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy, či postupy zamestnávateľov, prípadne lekárov, sestier a pôrodných asistentiek sa nepriečili dobrým mravom," konštatovala Bieliková.

V centre pozornosti druhej z tohtoročných kontrol bude hospodárenie s finančnými prostriedkami. NKÚ si do tretice posvieti aj na zmluvné vzťahy a úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Kontroly bude úrad vykonávať vo vybraných zdravotníckych zariadeniach na celom území Slovenska, pričom výsledky v nich zistené bude porovnávať. "Porovnaním výsledkov kontrol vykonaných vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v rámci kontrolovaného obdobia sa preverí zabezpečenie princípu rovnakého zaobchádzania, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti," uviedla Bieliková. Súhrnnú správu o výsledkoch dostanú ministerstvo zdravotníctva i parlament.

Dotazník je na adrese: http://www.nku.gov.sk/sk/dotaznik-spokojnosti-pacienta

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.