Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

NKÚ zistil v projekte eHealth nedostatky, zistenia odstúpil na GP SR

Kategória: Spravodajstvo

Národný kontrolný úrad (NKÚ) zistil v projekte eHealth systémové nedostatky. Nedalo sa pritom poriadne preveriť, či sa cieľ eHealthu v rámci Operačného programu Informatizácie spoločnosti (OPIS) naplnil. 

Bratislava 24. marca (TASR) – Národný kontrolný úrad (NKÚ) zistil v projekte eHealth systémové nedostatky. Nedalo sa pritom poriadne preveriť, či sa cieľ eHealthu v rámci Operačného programu Informatizácie spoločnosti (OPIS) naplnil. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Daniela Bolech Dobáková. Zistenia z kontroly odstúpil predseda úradu Karol Mitrík Generálnej prokuratúre (GP) SR.
      Projekt nenaplnil podľa NKÚ očakávané prínosy. Požiadavka v zmysle výzvy, ktorou Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR získalo nenávratné finančné prostriedky z eurofondov, nebola podľa úradu naplnená. NKÚ tiež tvrdí, že projekt je stále nefunkčný a mešká viac ako 1522 dní. Tým sa teda nenapĺňa jeho strategický cieľ, a to šetrenie verejných prostriedkov v zdravotníctve. Plne funkčný projekt a jeho použitie v praxi bol rezortom stanovené na 1. januára 2017. Do systému sa však už pripojili prvé tri zariadenia a laboratórium.
      NKÚ odporučil, aby ministerstvo zdravotníctva zvážilo zavedenie elektronického preukazu poistenca, ktorý by si vyžiadal ďalšie mnohomiliónové náklady. Poukazuje tiež, aby boli na tento účel využité elektronické identifikačné karty, teda občianske preukazy s čipom, s ich použitím projekt počítal už v počiatočnej fáze.
      "Ku dňu ukončenia kontroly bolo preinvestovaných spolu 45,48 milióna eur. Mimo tohto rozpočtu, ktorý je hradený z prostriedkov európskej finančnej pomoci, bolo takmer 11 miliónov eur využitých na výpožičku majetku. Ďalších 5,5 milióna eur smerovalo na dátové centrum, hardvér a softvér, ako aj čerpanie na základne servisných zmlúv," uvádza NKÚ v stanovisku. 
      Kontrola podľa neho ukázala, že verejné obstarávanie na elektronické služby zdravotníctva a následné vykonanie diela malo nedostatky, ktoré "zásadným spôsobom zmenili pôvodný predmet zákazky a narušili princíp transparentnosti", čo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. "Pôvodná zmluva z novembra 2009 počítala s nenávratným finančným príspevkom v maximálnej výške 40 miliónov eur s dĺžkou realizácie do 24 mesiacov. Pri rozšírení projektu bola suma zvýšená o sedem miliónov eur a termín bol predĺžený do 31. decembra 2015," uviedol úrad.
      Kontrolóri preverovaním zistili, že rezort zdravotníctva k zmluve o dielo uzatvoril osem dodatkov, pričom rozhodujúce dodatky č. 2 a č. 3 vyradili hardvérové a softvérové vybavenie, čím nemohol byť projekt realizovaný tak, ako bol schválený. Kontrolóri ďalej zistili, že tieto dodatky neboli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, tak ako to vyžaduje zákon. "Z tohto dôvodu vzniká podozrenie, že k uzavretiu takéhoto dodatku ako keby ani nedošlo. Ďalší z dodatkov bol uzatvorený o 81 dní neskôr, ako bola ukončená platnosť a účinnosť predošlého dodatku. Táto skutočnosť opäť vyvoláva pochybnosti o platnosti zmluvy, resp. o schvaľovaní dodatkov," povedala hovorkyňa.
      NKÚ pripomína, že pochybenia a možné netransparentné nastavenie súťaže už v minulosti identifikoval audit Ministerstva financií (MF) SR či Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). NKÚ, podobne ako ÚVO, konštatuje, že nedodržanie princípu transparentnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní mohlo mať negatívny vplyv na proces celého obstarávania a uzatvorenia zmluvy v spojitosti s projektom elektronizácie služieb zdravotníctva. "Táto skutočnosť sa premietla do povinnosti vrátiť vyše 4,5 milióna eur ako neoprávnené výdavky zo strany ministerstva zdravotníctva. Nedostatky sa objavili aj pri aplikácii ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, zákona o účtovníctve, Občianskeho zákonníka, zákona o rozpočtových pravidlách," uvádza NKÚ.
      Zmeny oproti predpokladom v priebehu realizácie elektronizácie zdravotníctva a očakávané verejné obstarávania generovali podľa NKÚ negatívny dosah k predpokladanému dátumu ukončenia projektu (ku koncu roka 2015) v sume 194,6 milióna eur. "V uvedenej sume sú okrem zdrojov európskej finančnej pomoci započítané aj ďalšie vynútené náklady a suma 125 miliónov eur, ktorá mala byť čistou hodnotou za projekt," dodala hovorkyňa.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.