Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2023 sú už známe

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2023 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie. Odvody za január bude potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2023. Minimálne poistné bude pre SZČO predstavovať 200,72 eura a maximálne poistné bude vo výške 2 810,11 eura.  Podobne čaká zmena v platení poistného od 1.  januára 2023 aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného.

Minimálne a maximálne poistné pre SZČO a DPO od 1. januára 2023

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2023 zvyšuje takto:

  • minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 566,50 eur, sa zvyšuje na 605,50 eura,
  • maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti je 7 931 eur, sa zvyšuje na 8 477 eur.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2023 bude 200,72 eura. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2023 bude 2 810,11 eura. Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude od 1. januára 2023 vo výške 212,83 eura.

Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2023 listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2023 (za január 2023).

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO a DPO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol.

 Zmena pre zamestnávateľov a zamestnancov

 Pre zamestnávateľov a zamestnancov bude od roku 2023 platiť nový maximálny  vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne poistenie:

 Minimálny vymeriavací základ sa na zamestnanca nevzťahuje. Podľa pracovnoprávnych predpisov je zamestnávateľ povinný odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Suma vymeriavacieho základu na platenie poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia zamestnanca je zamestnávateľom skutočne zúčtovaný príjem zamestnanca za vykonanú prácu, s prihliadnutím na sumu maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného na mesiac.Maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti bude v úhrne mesačne 8 477 eur, z toho maximálne poistné 796,83 eura.

 Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavacím základom jeho zamestnanca. Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa mesačne na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca bude 8 477 eur, z toho maximálne poistné2 068,36 eura. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený maximálnou výškou.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.