Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Novela v oblasti inovatívnych liekov

Kategória: Spravodajstvo Zdroj: h&h PARTNERS

V lete minulého roka nadobudla účinnosť novela zákona o podmienkach a rozsahu úhrady liekov (z. č. 363/2011 Z. z.), ktorej cieľom bolo sprístupniť inovatívne lieky, resp. lieky, ktoré majú tzv. „orphan status“ pacientom, ktorí ich potrebujú. Lieky, zaradzované do tejto skupiny liekov sú zväčša určené na liečbu raritných ochorení a pre pacientov, ktorí ich potrebujú, znamenajú poslednú šancu na záchranu.

Novela priniesla v oblasti inovatívnych liekov, teda liekov, ktoré sú uhrádzané vo výnimkovom režime, viacero kľúčových zmien. Účinnosťou novely sa zmenil mechanizmus výpočtu prahovej hodnoty pre posúdenie nákladovej efektívnosti liekov. Pred prijatím novely bola hranica nákladovej efektívnosti na základe QALY naviazaná na priemernú mesačnú mzdu. Novelou Slovensko pristúpilo k rovnakému princípu ako ostatné krajiny EÚ, ktoré mali a majú ekonomický parameter QALY naviazaný na hrubý domáci produkt (HDP). Pri posudzovaní liekov sa prizerá aj na aspekt medicínskej potreby a vytvoril sa priestor aj na posudzovanie sociálnych dopadov pri rozhodovaní o vstupe lieku na slovenský trh s liekmi.

Po novom dohody s výrobcami uzatvára štát. V prípade, ak lieky nesplnia ekonomické podmienky pre ich zaradenie do systému verejných úhrad, na trh môžu vstúpiť, ak farmaceutické firmy ponúknu zľavnené ceny za lieky a dohodnú sa na podmienkach vstupu so štátom. Nové lieky tak majú vytvorený jednoduchší, rýchlejší a lacnejší vstup do systému, čo v značnej miere benefituje pacientov trpiacich raritnými ochorenia, nakoľko takto upravený systém napomáha výrobcom jednoduchšie vstúpiť na slovenský liekový trh.

Novela zákona o podmienkach a rozsahu úhrad liekov zlepšuje podmienky pre vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh a odstraňuje rozdiely v prístupe pacientov k liečbe týmito liekmi, ale zabezpečuje aj to, že vynakladanie finančných prostriedkov v tomto smere bude efektívne a účelné.

Ak vás táto téma zaujala, bližšie informácie sa dozviete na tomto linku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.