Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Novela zákona č. 576/2004 prinesie lepšiu dlhodobú a paliatívnu zdravotnú starostlivosť

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Dosiahnuť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej paliatívnej zdravotnej starostlivosti – to je cieľom právnej úpravy z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorú dnes schválili poslanci NR SR. Pôjde o starostlivosť nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo inom prirodzenom prostredí. Novela zákona je o to naliehavejšia, pretože v súčasnosti je na Slovensku nedostatok zdravotníckych zariadení poskytujúcich dlhodobú zdravotnú starostlivosť a paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v dôsledku čoho sa táto starostlivosť stáva nedostupnou pre osoby, ktoré sú na jej poskytovanie odkázané.

Pre dosiahnutie tohto stavu je súčasťou návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení aj zadefinovanie pojmu dlhodobá starostlivosť,  zadefinovanie pojmu paliatívna zdravotná starostlivosť a zadefinovanie rozsahu údajov potrebných pre monitoring dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti tejto starostlivosti. V tomto návrhu zákona sa dopĺňa činnosť zariadení sociálnej pomoci aj o ošetrovateľskú starostlivosť ako následnú zdravotnú starostlivosť a o dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť.
 
Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že v rámci dvojročného obdobia budú získané dostatočné a relevantné údaje o dostupnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti, na základe ktorých bude vyhodnotená kvalita tejto starostlivosti a následne upravený spôsob jej financovania bez potreby regulácie zo strany ministerstva.
 
Návrh zákona definuje podporný tím, uplatňovanie multidicisplinárneho prístupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako aj právo osoby, ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť, na poskytovanie duchovnej služby a sociálnej pomoci - čím ministerstvo reaguje aj na trendy v iných krajiných.
 
Pre zvýšenie kvality a lepšej koordinácie zdravotnej starostlivosti a predchádzaniu opakovaných hospitalizácií sa ustanovuje povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, zbierať zákonom určené údaje o poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti a tieto predkladať zdravotnej poisťovni a následne povinnosť zdravotnej poisťovne tieto údaje v anonymizovanej podobe predkladať Ministerstvu zdravotníctva SR.
 
Účinnosť novely zákona je od 1. augusta 2022.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.