Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Novela zákona o sociálnom poistení zlepšuje podmienky pre niektoré osoby s nárokom na invalidný dôchodok

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MPSVaR SR

Od augusta tohto roka sa zvýšia niektoré invalidné dôchodky a rovnako, nárok na invalidný dôchodok splní väčšia skupina osôb. Vyplýva to z parlamentom schválenej vládnej novely zákona o sociálnom poistení. Novela upravuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia ako jednu z podmienok nároku na invalidný dôchodok. Schválené zmeny sa tak pozitívne premietnu u niektorých poberateľov či žiadateľov o invalidný dôchodok. Platiť začnú od 1. augusta 2023.

Úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach umožní zaradiť nové druhy ochorení, čo bude mať vplyv na uznanie invalidity. S tým súvisí aj nárok a výška invalidného dôchodku. Podľa predpokladov Sociálnej poisťovne sa zmeny dotknú približne 5 300 súčasných poberateľov, tzv. čiastočných invalidných dôchodkov (v kategórii „do 70%“). V priemere si k dôchodku mesačne prilepšia o vyše 22 eur.

Okrem toho sa ďalších 16 100 súčasných poberateľov, tzv. čiastočných invalidných dôchodkov stanú poberateľmi plného invalidného dôchodku, teda dôjde k ich preklasifikácii z kategórie „do 70%“ do kategórie „nad 70%“. Ich dôchodok sa mesačne zvýši v priemere o 182 eur.

Novela zákona o sociálnom poistení zároveň predpokladá nárast novopriznaných invalidných dôchodkov. A to ročne o 476 nových poberateľov tzv. čiastočného invalidného dôchodku, teda v kategórii „do 70%“, s odhadovanou mesačnou výškou dôchodku cca 240 eur. A zároveň o 1 436 invalidných dôchodcov - poberateľov plného invalidného dôchodku, pri ktorých sa priemerná mesačná suma dôchodku zvýši o 247 eur.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo vládnu novelu zákona o sociálnom poistení (z. č. 461/2003 Z. z.) s cieľom splniť záväzky z uznesenia k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na obdobie rokov 2021 až 2030. Na jej aktualizácii spolupracovali posudkoví lekári sociálneho poistenia, odborníci Ministerstva zdravotníctva SR ako aj špecialisti z medicínskych odborov.

Hlavným zámerom je, aby sa všetky ochorenia posudzovali na účely invalidity podľa najnovších poznatkov medicíny založených na dôkazoch a úprava percentuálnej miery schopnosti presne zodpovedala závažnosti poškodenia zdravia. Zároveň, aby sa do posudzovania zaradil čo najširší okruh skupín ochorení.

Sociálna poisťovňa bude mať dva roky od účinnosti vládnej novely zákona o sociálnom poistení, aby rozhodla o všetkých invalidných dôchodkoch, ktorých sa úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť dotkne.

Podrobnosti k novele zákona nájdete na 461/2003 Z.z. - Zákon o sociálnom poistení - SLOV-LEX


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.