Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

V Zbierke zákonov vyšlo:

Zákon č. 102/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – účinný od 1. mája 2022.

Novelou sa upravilo poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s ťažkým zdravotným postihnutím a umožňuje sa prítomnosti blízkej osoby.

K novele zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti viedli poznatky o pretrvávajúcich nedostatkoch v praxi poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s ťažkým zdravotným postihnutím. V praxi často vznikajú situácie, keď je potrebná hospitalizácia takejto osoby a vzhľadom na svoje postihnutie (nedostatok zmyslových alebo duševných schopností) je prítomnosť blízkej osoby nutná, aby zdravotnícki pracovníci vedeli, ako s touto osobou zaobchádzať. Zároveň to môže byť aj odľahčujúce pre zdravotníckeho pracovníka, keďže takáto osoba vie poskytnúť pomoc s manipuláciou a bežnými úkonmi, pokiaľ to zdravotný stav dovoľuje. Prítomnosť blízkej osoby je veľmi prospešná pre takéhoto pacienta. Pozitívne pôsobí predovšetkým na jeho celkovú psychickú pohodu a ovplyvňuje aj úspešnosť liečby.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.