Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NR SR

Poslanci Národnej rady  Slovenskej republiky vo štvrtok 6. mája schválili novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná dokumentácia pacientov, ktorí sú napríklad v kóme, by sa mala sprístupniť najbližšej rodine aj bez ich predchádzajúceho súhlasu. Má to byť len krajnou možnosťou pre prípady, keď neexistuje písomné splnomocnenie alebo súhlas.

Zaviesť by sa mala i možnosť zákazu prístupu k zdravotnej dokumentácii určitej osobe.

Hlavným cieľom návrhu zákona je umožniť sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie žijúceho pacienta s úplnou spôsobilosťou na právne úkony jeho najbližšej rodine, ak pacient nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav (napríklad kóma) schopný splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej písomnej zdravotnej dokumentácie ním vybranú osobu ani zvolenej osobe udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky," píše sa v dôvodovej správe.

Predkladatelia vysvetlili, že pacient môže v súčasnosti písomne splnomocniť inú osobu na sprístupňovanie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie vedenej v písomnej forme a udeliť inej osobe súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky. Je to však preventívna možnosť. Právna úprava podľa nich nerieši prípady, keď takýto súhlas neexistuje a dôjde k náhlej hospitalizácii či zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.

Zmeny:

  • Osoba, ktorá bude žiadať o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie svojej blízkej osoby, ktorej sa náhle zhoršil zdravotný stav, bude musieť po novom preukázať, že jej nebol daný zákaz na sprístupňovanie údajov.
  • Novelou by sa zároveň mal zaviesť nový právny inštitút zákazu poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby, respektíve z jej elektronickej zdravotnej knižky.
  • Rovnako ako písomné splnomocnenie či elektronický súhlas, aj zákaz by malo byť možné kedykoľvek odvolať a mal by byť súčasťou zdravotnej dokumentácie.
  • Upraviť sa má aj poskytnutie súhlasu na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie pri osobách vo výkone väzby a osobách vo výkone trestu odňatia slobody.
  • Osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve má po novom vykonať ústav.
  • Nová legislatíva má byť účinná od 1. augusta.

Viac informácií nájdete TU


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.