Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Novela zákonníka práce: Ako sa menia príplatky zamestnávateľa za prácu cez víkend, v noci či počas sviatkov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Ďalšia novela Zákonníka práce – s účinnosťou od 01.06.2023 opäť zmena súm mzdového zvýhodnenia. Ešte koncom roka 2022 dňa 7. decembra 2022 bol v Národnej rade SR schválený zákon, ktorým sa opäť mení a dopĺňa Zákonníka práce. Schválená novela bola dňa 04.01.2023 publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 1/2023 Z. z. a je účinná od 1. júna 2023.

Touto novelou sa upravujú niektoré ustanovenia Zákonníka práce, v ktorých sa sumy minimálnych nárokov zamestnancov na mzdové zvýhodnenia za pracovnú pohotovosť, za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu, za sťažený výkon práce a za práce na dohodu vo sviatok z pevne stanovených minimálnych súm (ktoré platia od 01.01.2021) opäť vracajú na pôvodnú úpravu pred rok 2021, t. j. na percentuálne vyjadrenie minimálnych nárokov mzdových príplatkov, resp. zvýhodnení naviazaných na sumy minimálnej mzdy v aktuálne platnej výške pre daný kalendárny rok.

To znamená, že po dvoch rokoch a 5 mesiacoch tzv. zmrazených príplatkov, resp. pevne stanovených súm mzdového zvýhodnenia dôjde od 01.06.2023 k ich zvýšeniu a naviazaniu na percentuálne vyjadrenie odvíjajúce sa od súm minimálnej mzdy, nakoľko pre rok 2023 došlo k zvýšeniu minimálnej mzdy na 700 EUR za mesiac, resp. na 4,023 EUR za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce (pozn. sumy minimálnej mzdy sa zvyšujú v závislosti od stupňa náročnosti práce v zmysle Prílohy č. 1 k Zákonníku práce a koeficientu podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce).

 

Zákonník práce

mzdové zvýhodnenie / náhrada

do 31.12.2020

od 01.01.2021     do 31.05.2023

od 01.06.2023

§ 96 ods. 5

náhrada za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska

najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 1)

najmenej v sume 0,72 eura za každú hodinu

najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 2)

§ 122a ods. 1

mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 1)

najmenej v sume 1,79 eura za každú hodinu

najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 2)

§ 122a ods. 2

mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, ak je to dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve

najmenej 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 1)

najmenej v sume 1,61 eura za každú hodinu

najmenej 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 2)

§ 122b ods. 1

mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 1)

najmenej v sume 3,58 eura za každú hodinu

najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 2)

§ 122b ods. 2

mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, ak je to dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve

najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 1)

najmenej v sume 3,22 eura za každú hodinu

najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 2)

§ 123 ods. 1

mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 1)

 

najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 1), ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu

najmenej v sume 1,43 eura za každú hodinu

 

 

najmenej v sume 1,79 eura za každú hodinu, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu

 

najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 2)

 

najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 2), ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu

§ 123 ods. 2

mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, ak je to dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu

najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 1)

najmenej v sume 1,25 eura za každú hodinu

najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 2)

§ 124 ods. 3

mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (tzv. rizikové práce)

najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 1)

najmenej v sume 0,72 eura za každú hodinu

najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu 2)

§ 223 ods. 2

zamestnanci vykonávajúci prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za každú hodinu práce vo sviatok

dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu 1)

dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura za každú hodinu

dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu 2)

  

1)       Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších zmien, Nariadenie vlády SR č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

2)       Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších zmien, Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Oznámenie č. 300/2022 Z. z.) o výške minimálnej mzdy na rok 2023


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.