Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Občania môžu podávať podnety na úrad rýchlejšie a jednoduchšie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou spustil do prevádzky nový systém podávania podnetov. Ten priniesol výhody nielen pre občanov, ale aj samotných zamestnancov úradu. Portál podnetov pozostáva z deviatich častí, ktoré verejnosti uľahčujú orientáciu v zdravotníckej problematike.

  • Nový projekt zjednodušil a sprehľadnil proces podávania a riešenia podnetov
  • Tlačivo podnetu je logicky štruktúrované a jednoduché na vyplnenie
  • Za päť mesiacov fungovania Portálu podnetov úrad vybavil odkazom 131 podaní

Na Portáli podnetov občania nájdu rozdelenie podnetov, ktoré je úrad oprávnený riešiť a ktoré je potrebné adresovať na iné inštitúcie. Podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou môžu občania podať priamo prostredníctvom portálu. Tento proces je pre sťažovateľov práve vďaka tomuto projektu jednoduchší a prehľadnejší, nakoľko súčasťou portálu podnetov je funkcionalita, prostredníctvom ktorej môžu vyplniť podnet na prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Tlačivo podnetu je logicky štruktúrované a jednoduché na vyplnenie.

Ku koncu mája tohto roka, teda za päť mesiacov fungovania Portálu podnetov, úrad vybavil odkazom 131 podaní. Tieto dopyty sa týkali najmä služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, odmietnutia vyšetrenia, objednávania sa k špecialistom, nedodržania termínu, organizácie práce, etiky výkonu zdravotníckeho povolania, poplatkov za vyšetrenie, nevypísania návrhu na kúpeľnú liečbu či nevypísania práceneschopnosti. Keď prišiel na úrad emailový dopyt, bol obratom vybavený odkazom na Portál podnetov.

Za minulý rok eviduje úrad celkovo 400 podaní, ktoré z dôvodu vecnej nepríslušnosti musel odstúpiť iným inštitúciám, najčastejšie vyšším územným celkom, Ministerstvu zdravotníctva SR, Generálnemu riaditeľstvu zboru väzenskej a justičnej stráže či riaditeľom zdravotníckych zariadení. Tým sa podávateľom predĺžil čas vybavenia ich podnetu. Po novom sa občania vedia  lepšie zorientovať v tom, na akú inštitúciu sa majú so svojím podnetom obrátiť.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.