Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Očkovať proti COVID-19 sa môžu aj niektorí cudzinci a dlžníci na poistnom

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vyhlásením v Zbierke zákonov nadobúda účinnosť zákon, ktorý mení a dopĺňa legislatívu v oblasti zdravotníctva. Zmena sa okrem iného dotýka aj úhrad za očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Vďaka novele už môžu začať očkovať aj ľudí s nedoplatkom na poistnom a právna úprava rieši aj úhradu vakcinácie cudzincov.

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo legislatívnu zmenu, ktorá umožňuje očkovať proti ochoreniu COVID-19 viaceré skupiny obyvateľstva. Novela už prešla procesom schvaľovania a od tohto týždňa platí v praxi. Nárok na úhradu vakcíny proti COVID-19 tak po novom majú aj ľudia, ktorí neplatia zdravotné poistenie a majú nedoplatky. Cieľom je chrániť proti ochoreniu aj sociálne slabšie skupiny, ako sú napríklad ľudia bez domova.
 
Rezort zdravotníctva stanovil pravidlá na očkovanie občanov SR a cudzincov. Nárok na očkovanie má občan SR, ale aj cudzinec, ktorý platí zdravotné poistenie u nás. Očkovať je možné aj občana inej krajiny EÚ, musí však mať v SR registrovaný formulár S1. To znamená, že držiteľ formuláru S1 si ho musí zaregistrovať na akejkoľvek pobočke zdravotnej poisťovne na Slovensku. Po zaregistrovaní formuláru zadá poisťovňa požiadavku na výrobu preukazu s označením EÚ. Až po vyhotovení preukazu a jeho prevzatí sa môže záujemca dostaviť na termín očkovania.
 
Aktuálne nemajú nárok na očkovanie, ľudia z tretích krajín bez platieb do nášho verejného zdravotného systému poistenia. Legislatívna úprava umožňuje ministerstvu rozšíriť zoznam osôb s úhradou očkovania. Očkovanie proti COVID-19 ako samoplatca nie je možné.
 
Nárok a úhrada očkovania proti COVID-19
  
KATEGÓRIA
KTO HRADÍ OČKOVANIE
AKO SA PREUKÁŽE
Občan SR verejne zdravotne poistený v SR
Zdravotná poisťovňa
Preukaz poistenca
Občan SR verejne zdravotne poistený v SR s dlhom na poistnom/neplatič
Zdravotná poisťovňa
Preukaz poistenca
Občan SR platiaci verejné zdravotné poistenie v inom štáte EÚ s bydliskom v SR (formulár S1)
Zdravotná poisťovňa
Preukaz poistenca s označením EU* (tento mal nárok na očkovanie aj pred zmenou legislatívy)
Občan SR bez zdravotného poistenia v SR. 
MZ SR
Občiansky preukaz, alebo pas vydaný SR
ÉU poistenec s nárokom na úhradu plného rozsahu zdravotnej starostlivosti (formulár S1)
Zdravotná poisťovňa
Preukaz poistenca s označením EU
Cudzinec  zdravotne poistený v SR.
Zdravotná poisťovňa
Preukaz poistenca
Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR s poskytnutou doplnkovou ochranou a obeť obchodovania s ľuďmi v programe MV SR
MZ SR
Špeciálny preukaz VšZP vydaný danej osobe 
Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR, ktorý je študentom medicíny v SR, a ktorý vykonáva prácu v nemocnici.
MZ SR
Pracovná zmluva s nemocnicou a potvrdenie o štúdiu na VŠ
Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR
--
Vakcinácia nie je možná
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.