Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Od 1. júna 2023 budú elektronické PN-ky povinné!

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: redakcia/SLK

Dňa 31. mája 2023 uplynulo prechodné obdobie, počas ktorého bolo možné potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vydávať v listinnej forme alebo v elektronickej forme. Od 1. júna 2023 vzniká povinnosť všeobecným lekárom, gynekológom a lekárom zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti vystavovať PN-ky už len elektronicky. V prípade technických výpadkov elektronických systémov - ak je informačný systém poskytovateľa nefunkčný alebo je nefunkčný Národný zdravotnícky informačný systém, a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví lekár odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive.

Slovenská lekáraska komora zavedenie elektronickej PN-ky víta a vníma ho pozitívne.  Jej vyjadrenie prinášame nižšie.


Slovenská lekárska komora verí, že zavedenie povinnej elektronickej PN-ky od 1. júna bude znamenať pre lekárov, ako aj pre pacientov, významné pozitíva.

„Zavedenie elektronickej PN-ky vítame, ja osobne ju používam už takmer rok, uľahčuje mi to prácu a výrazne šetrí čas,“ hovorí člen Prezídia SLK a prezident Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov MUDr. Peter Makara. „Podľa mojich vedomostí už dnes používa e-PN takmer 90% ambulancií všeobecných lekárov.

Na to, aby bol systém naplno využitý a šetril čas pacientom a predchádzalo sa problémom, je však potrebné, aby sa doň zapojili všetci – teda aj nemocnice.“ Zavedenie povinných e-PNiek sa zatiaľ týka všeobecných lekárov, gynekológov, kúpeľných zariadení a nemocníc. Pred možnými finančnými postihmi pri uplatňovaní e-PN vyplývajúcimi z legislatívy uprednostňujeme informačnú kampaň s vysvetlením pozitív pre lekárov aj pacientov a rýchle a efektívne odstránenie zistených prekážok.

Po ustálení realizačnej praxe a úplnom nastavení systému očakávame odbornú diskusiu o rozšírení využívania ePN v systéme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.