Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Odborník pre DRG bude v každej nemocnici povinne

Kategória: Spravodajstvo

Odborne vyškolenú osobu na prácu s DRG systémom bude musieť mať každá nemocnica do konca budúceho roka.

BRATISLAVA 11. marca (SITA) - Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti budú musieť do konca roka 2014 mať odborne vyškolenú osobu na prácu so systémom DRG (skupiny súvisiacich diagnóz). Ak zdravotnícke zariadenie takéhoto človeka mať nebude, hrozí mu pokuta do 33 193 eur alebo dokonca zrušenie povolenia na prevádzkovanie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnom poistení, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Dotyčná osoba bude metodicky viesť ostatných zdravotníkov tak, aby vedeli správne používať DRG systém a rovnako tak bude zodpovedná za jeho správne používanie aj vo vzťahu k zdravotným poisťovniam. Vyškolený človek bude musieť byť zamestnancom nemocnice. "Podmienka pracovnoprávneho vzťahu odborne spôsobilej osoby pre klasifikačný systém k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti má zabezpečiť, aby sa výkon takejto činnosti nestal podnikateľskou činnosťou externých subjektov, čo by zvyšovalo náklady poskytovateľov," konštatuje ministerstvo zdravotníctva (MZ) v dôvodovej správe s tým, že takáto osoba môže byť zamestnaná aj vo viacerých nemocniciach, a to na čiastočný úväzok. V prípade, že odborník cez DRG skončí pracovnoprávny pomer v konkrétnom zariadení, ostáva i naďalej v zozname odborne spôsobilých osôb a môže sa zamestnať u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Prípravu na získanie odbornej spôsobilosti bude vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nemocnice ho musia o vykonanie takejto prípravy požiadať do konca marca budúceho roka. Úrad bude zabezpečovať aj následné školenia, nevyhnuté najmä pri zmenách DRG.

Prvú verziu slovenského DRG systému vyvíja úrad s nemeckou firmou InEK. Ďalšie verzie už bude úrad vytvárať sám, predpokladá sa však trvalá spolupráca so spomínanou spoločnosťou pri výmene know-how.

DRG zavádza platbu za skupiny diagnóz s podobnou klinickou a ekonomickou náročnosťou, nemocnice má motivovať k väčšej efektívnosti, zdravotné poisťovne (ZP) zase vďaka nemu dostanú priestor na transparentnejšie alokovanie zdrojov. Aktuálne hradia ZP zdravotníckym zariadeniam paušálnu platbu za hospitalizáciu, pričom jej výška závisí od typu nemocnice. DRG systém to má zmeniť a zaviesť platbu za prípad, ktorá sa bude líšiť v závislosti od náročnosti takéhoto prípadu.

V rámci harmonogramu zavádzania DRG na Slovensku je najbližšie na programe vzdelávanie užívateľov systému, ktoré by sa malo začať v apríli. Následne na jeseň by mal začať zber dát. Podľa pôvodného harmonogramu mala byť pilotná verzia SK-DRG 1.0 pripravená na jar 2012, následne prevádzka DRG na úrovni zberu dát, ako aj vzdelávanie užívateľov systému sa malo začať od januára tohto roka. Úhrady podľa nového systému sa predpokladali v roku 2014.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.