Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Oznam o zmene zverejňovania dokumentov MZ SR ako SO pre IROP v rámci OP IROP (2014 – 2020) na webovom sídle RO pre IROP

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vážení žiadatelia/prijímatelia,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1. februára 2022 sú všetky dokumenty OP IROP (2014 – 2020), ako aj dokumenty týkajúce sa MZ SR ako SO pre IROP, zverejňované na webovej stránke MIRRI ako RO pre IROP (viď. link https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-2020/). V rámci predmetného linku nájdete všetky dokumenty za OP IROP (2014 – 2020), ako aj dokumenty MZ SR ako SO pre IROP, ktoré boli zverejnené na stránke https://www.mpsr.sk/?navID=373 pred 1. februárom 2022. Všetky nové dokumenty OP IROP (2014 - 2020) budú zverejňované už len na webovej stránke MIRRI ako RO pre IROP.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.