Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Oznámenie pre občanov o potrebe racionalizácie v zásobovaní sa liekmi a zaobchádzaní s liekovým odpadom

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ŠUKL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) poukazuje na výrazný nárast množstva liekového odpadu prevzatého od občanov vo verejných lekárňach. V roku 2022 bolo vyzbieraných viac ako 241 ton odpadu z 2 144 lekární, pričom náklady na jeho zber a likvidáciu v spaľovni predstavovali 410 tisíc eur.

Lieky nespotrebované obyvateľstvom

r. 2018

r. 2019

r. 2020

r. 2021

r. 2022

Odpad v kg

145 142

170 475

160 720

197 183

241 576

Náklady na likvidáciu v € s DPH

265 713

304 326

286 911

352 004

410 000

Prehľad množstva vyzbieraných liekov od obyvateľstva v rokoch 2018 až 2022.

Podľa platnej legislatívy zabezpečuje likvidáciu tohto odpadu ŠÚKL v na to určených spaľovniach z prostriedkov štátneho rozpočtu.

V súvislosti s nárastom liekového odpadu, ako aj z dôvodu pozastavenia prevádzky jednej z dvoch spaľovní, ktoré likvidáciu liekového odpadu zabezpečujú, štátny ústav žiada občanov o spoluprácu pri likvidácii nespotrebovaných liekov a dodržiavanie nasledovných zásad:

  • pri nákupe liekov dôkladne zvážte, koľko balení skutočne potrebujete a nekupujte lieky v neprimeranom množstve do zásoby.
  • nespotrebované lieky a lieky po dátume exspirácie je potrebné odniesť do ktorejkoľvek verejnej lekárne iba vo vnútornom obale, t. j. blistri, sklenenej či plastovej nádobe, tube apod.
  • vonkajší obal a písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) patria do komunálneho odpadu a môžu sa recyklovať.
  • použité striekačky, ktoré tvoria s ihlou jeden celok je potrebné odniesť do lekárne v plastovej nádobe alebo kartónovej krabici avšak iba v prípade, ak sa jedná o súčasť pôvodného balenia lieku.

Medzi liekový odpad nepatria:

  • výživové a potravinové doplnky (vrátane vitamínov, čajov apod.),
  • homeopatiká,
  • zdravotnícke pomôcky,
  • kozmetika,
  • ihly, okrem prípadov keď sú súčasťou pôvodného balenia lieku
  • vonkajšie obaly liekov a písomná informácia pre používateľa (príbalový leták).

Takýto odpad nie je lekáreň povinná prebrať.

 

Ďakujeme za Váš zodpovedný prístup pri nákupe liekov a nakladaní s liekovým odpadom. Prispievate tak zníženiu verejných výdavkov, ako aj k ochrane životného prostredia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.