Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Plán obnovy pre zdravotníctvo podporuje aj paliatívnu zdravotnú starostlivosť - ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výzvu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Realizáciou investície vo výzve: „Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti“ dôjde k rozšíreniu a obnove paliatívnej zdravotnej starostlivosti a zvýšeniu počtu lôžok pre poskytovanie paliatívnej zdravotnej starostlivosti v dvoch programoch: 
 
1. Program paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre deti - žiadateľ realizáciou investície vytvorí minimálne 8 paliatívnych lôžok v maximálne 2-posteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením s možnosťou hospitalizácie jedného rodiča spolu s dieťaťom a zároveň vytvorí minimálne 2 paliatívne lôžka pre pacientov v akútnom stave v 1-posteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením s možnosťou hospitalizácie oboch rodičov spolu s dieťaťom.
   
2. Program paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých – žiadateľ realizáciou investície vytvorí paliatívne lôžka v maximálne 2-posteľových izbách so sociálnym zariadením, pričom dve susediace izby môžu mať spoločný priestor na využívanie sociálneho zariadenia, avšak v susediacich izbách zdieľajúcich tento spoločný priestor môže byť len rovnaké pohlavie.    
    
Cieľom výzvy je teda vytvorenie paliatívnych oddelení a paliatívnych lôžok v nemocniciach prostredníctvom rekonštrukcie existujúcich lôžok, ktoré sa uvoľnia po optimalizácii siete nemocníc. 
  
Táto výzva bola poslednou vyhlásenou v Komponente 13 Plánu obnovy a odolnosti SR: Dostupná kvalitná a dlhodobá sociálno – zdravotná starostlivosť.  Na danú výzvu je vyčlenených 4 994 234 eur bez DPH a záujemcovia môžu svoje žiadosti podávať do 31.7.2023.
 
Oprávnenými žiadateľmi sú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zaradení v aktuálne platnom zozname kategorizovaných nemocníc zverejneného na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Subjekt musí byť permanentne počas celej doby realizácie a udržateľnosti projektu (10 rokov) konajúci v súlade so znením Schémy štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR SVHZ č. 2/2022 dodatok č.1. 
 
 Táto výzva sa v rámci MZ SR zverejňuje cez portál ISPO. Na zaevidovanie a aj zaslanie žiadosti je potrebná registrácia do ISPO. Link: 
 
https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.