Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Počet pacientov hľadajúcich právnu radu sa za posledné roky zdvojnásobil

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: AOPP

Mnohí pacienti nepoznajú svoje práva. Aj napriek tomu, že Charta práv pacientov presne definuje, na čo má pacient nárok, realita býva iná a v praxi dochádza k jej porušovaniu. Za posledné štyri roky sa počet pacientov, ktorí vyhľadali právnu pomoc Asociácie na ochranu práv pacientov, zdvojnásobil. Pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov preto asociácia poukazuje na dôležitosť osvety.

S príchodom pandémie prirodzene narástol aj počet podnetov v bezplatnej právnej poradni Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP). Kým v roku 2019 vyhľadalo pomoc asociácie 141 pacientov a ich blízkych, v roku 2021 to bolo už 309. Tento nápor nepoľavil ani po odznení pandémie. Pacientska poradňa AOPP riešila v minulom roku 291 podnetov, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s predpandemickým rokom 2019.

V čase pandémie sa pacienti najčastejšie zaujímali o zmeny, ktoré prinieslo ochorenie COVID-19 a s ním spojené preventívne opatrenia. „V minulom roku sme v rámci poradne riešili najmä podozrenia z nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Obracali sa na nás aj ľudia, ktorí nielenže spochybňovali postup lekárov, ale ich aj podozrievali zo zavinenia úmrtia svojich blízkych v dôsledku nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti,“ uviedla JUDr. Radmila Strejčková z pacientskej poradne AOPP. Pacienti a príbuzní sa tiež často dopytovali na právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie či na právo na sprevádzajúcu osobu pri hospitalizácii. „Veľkou témou boli tiež poplatky v ambulanciách, predovšetkým za vyšetrenia a objednania. Pacienti ich väčšinou uhradili a následne sa nás v poradni pýtali, či tak mali alebo nemali urobiť,“ dodala. V otázkach sociálneho zabezpečenia zaujímali pacientov najčastejšie príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia či priznanie a výška invalidného dôchodku.

Podľa Charty práv má pacient okrem iného právo podávať sťažnosti, ako aj právo na náhradu škody. „V praxi sa tak veľakrát nedeje. Pacienti si jednak nie sú istí, či a na koho sa môžu obrátiť, na druhej strane sú tu prirodzené obavy, že ak sa pacient ohradí voči postupu lekára, nebude ho mať kto ošetriť a liečiť,“ vysvetľuje Mária Lévyová, prezidentka AOPP. Pri podozrení na porušenie práv sa môžu pacient alebo jeho blízki obrátiť na bezplatnú pacientsku poradňu AOPP, ktorá ich v riešení problému nasmeruje.

Podľa JUDr. Strejčkovej je v prípade domnienok o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti alebo poškodení zdravia potrebné bezodkladne kontaktovať vedenie zdravotníckeho zariadenia a žiadať nápravy, a to písomnou formou. Podnety na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sú až druhým krokom, keď sa pacient nedočká adekvátneho riešenia. Poplatky a etika zdravotníckych pracovníkov v ambulanciách spadá do kompetencií príslušných Vyšších územných celkov, v ústavných zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR. V otázkach priznania či výšky invalidného dôchodku sa podľa JUDr. Strejčkovej treba obrátiť na Sociálnu poisťovňu, v otázkach kompenzačných príspevkov na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. „Ak pacienti nepochodia, odkazujeme ich až na samotné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,“ vysvetľuje.

Hradenie liečby a výkonov či schvaľovanie liekov na výnimku zastrešujú zdravotné poisťovne. „Výpadky liekov sú v uplynulých mesiacoch čoraz častejšie. Ak je pacientov liek nedostupný, môže sa o jeho dostupnosti a prípadnom dôvode výpadku informovať u svojho lekárnika, prípadne v Slovenskej lekárnickej komore, Štátnom ústave pre kontrolu liečiv alebo na Ministerstve zdravotníctva SR,“ upresňuje prezidentka AOPP a dodáva, že je dôležité výpadok lieku konzultovať aj s ošetrujúcim lekárom, ktorý rozhodne o ďalšej liečbe.

Prezidentka AOPP upozorňuje, že pacienti majú nielen práva, ale aj povinnosti. „Prvoradé je chrániť si vlastné zdravie, dbať na prevenciu a včasný záchyt ochorení, čo výrazne zvyšuje šance na úspešnú liečbu,“ uviedla. Podľa Márie Lévyovej majú pacienti povinnosť dodržiavať liečebný režim pri práceneschopnosti či chrániť zdravie iných, ak majú prenosné ochorenie.

Právna pacientska poradňa AOPP je pacientom a ich blízkym k dispozícii bezplatne. V právnych otázkach v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa na ňu môžu kedykoľvek obrátiť prostredníctvom stránky www.aopp.sk či už vyplnením online formulára, mailom alebo telefonicky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.