Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Počet prípadov TBC u nás dlhodobo klesá

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií je na Slovensku 137 pacientov s tuberkulózou. Okrem pľúc evidujeme najviac prípadov napadnutia chrbtice, kostí a kĺbov.

Vývoj chorobnosti na tuberkulózu v Slovenskej republike dlhodobo klesá. Potvrdzujú to aj údaje z Národného registra pacientov s tuberkulózou, ktorý vedie Národné centrum zdravotníckych informácií. Kým za rok 2018 bolo do registra nahlásených celkovo 281 prípadov TBC, v roku 2021 to bolo 137.

 

Medziročne však zaznamenávame nárast počtu prípadov TBC u mladých ľudí vo vekovej skupine 0-19 rokov. Kým v roku 2020 bolo evidovaných 37 prípadov TBC v tejto vekovej skupine, v roku 2021 to bolo 55 prípadov, čo však môže mať súvis aj s pandémiou.
 
Najvyšší počet prípadov TBC je dlhodobo hlásený z Prešovského a Košického kraja. Z celkového počtu 137 hlásených prípadov tuberkulózy v roku 2021 bolo 36 prípadov v Košickom kraji a 59 v Prešovskom kraji.
 
Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktoré zvyčajne napáda pľúca. Pľúcna forma tuberkulózy dlhodobo prevažuje nad mimopľúcnou aj v štatistikách národného registra. Pri mimopľúcnej forme je najčastejšie evidovaná tuberkulóza chrbtice, kostí a kĺbov.
 
Počet úmrtí pacientov na TBC hlásených do registra sa drží na pomerne stabilizovanej úrovni a za posledných 5 rokov nepresiahol počet zomretých na TBC 5 pacientov.
 

TBC v štatistikách WHO
 
Podľa WHO predstavuje tuberkulóza stále hrozbu hlavne v rozvojových krajinách. V roku 2021 zomrelo na svete 1,6 milióna ľudí na TBC, ktorá je 13. najčastejšou príčinou úmrtí a druhým hlavným infekčným zabijakom po COVID-19.
 
Odhaduje sa, že v roku 2021 ochorelo na tuberkulózu celosvetovo 10,6 milióna ľudí (6 miliónov mužov, 3,4 milióna žien a 1,2 milióna detí). TBC je prítomná vo všetkých krajinách a vekových skupinách. Odhaduje sa, že diagnostika a liečba TBC zachránila až 66 miliónov životov medzi rokmi 2000-2020.
 
V roku 2021 sa najvyšší počet nových prípadov TBC vyskytol v regióne juhovýchodnej Ázie so 46 % nových prípadov, za ktorým nasledoval africký región s 23 % nových prípadov a západný Pacifik s 18 %.
 
Tuberkulóza postihuje väčšinou dospelých v ich najproduktívnejších rokoch. Všetky vekové skupiny sú však ohrozené. Viac ako 80% prípadov a úmrtí je v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.
 
U ľudí, ktorí sú infikovaní vírusom HIV, je 16-krát vyššia pravdepodobnosť vzniku aktívnej TBC. Riziko aktívnej TBC je tiež väčšie u osôb trpiacich inými stavmi, ktoré poškodzujú imunitný systém. Ľudia s podvýživou sú 3-krát viac ohrození. Na celom svete v roku 2021 sa vyskytlo 2,2 milióna nových prípadov TBC, ktoré možno pripísať podvýžive.
 
Čo je tuberkulóza?
 
Ide o infekčné ochorenie, ktoré zvyčajne napáda pľúca. Môže však postihnúť ktorýkoľvek orgán. Šíri sa vzdušnou cestou. Ak má pacient tuberkulózu dýchacích ciest, môže šíriť choroboplodné zárodky kašľom, kýchaním, alebo aj pri obyčajnej reči. Ktokoľvek vdýchne tieto zárodky, môže sa infikovať. U niekoho obranné mechanizmy dokážu zárodky potlačiť a k ochoreniu nedôjde. U iných sú obranné mechanizmy nedostatočné a ochorie.
 
Niektoré skupiny sú pre viacero príčin vystavené väčšiemu riziku, že ochorejú na tuberkulózu. Ide hlavne o ľudí v úzkom kontakte s tuberkulóznym pacientom, osoby s celkovo oslabeným organizmom a chorobami ako cukrovka, pacienti dlhodobo liečení kortikoidmi, podvyživené osoby, alkoholici, narkomani, zdravotnícki pracovníci pracujúcich s pacientmi s tuberkulózou. Vo svete tvoria významnú skupinu aj pacienti s AIDS.
 
Tuberkulóza sa zvyčajne ohlási dlhodobým kašľom, vykašliavaním spúta s prímesou krvi a tlakom na hrudníku. Je dôležité vedieť, že tuberkulózny pacient sa môže dlho cítiť pomerne dobre a kašľať iba občas. Medzi ďalšie príznaky patrí nevysvetliteľná únava, horúčka, nočné potenie, bolesť svalov a kĺbov, zníženie chuti do jedla či pokles hmotnosti.
 
24. marec: Svetový deň boja proti tuberkulóze
 
WHO vyhlasuje každoročne 24. marec za Svetový deň boja proti tuberkulóze. V tento deň presne pred 140 rokmi objavil nemecký lekár a mikrobiológ Robert Koch pôvodcu tuberkulózy (baktériu Mycobacterium tuberculosis). Za svoj objav a boj proti tejto smrteľnej chorobe neskôr získal Nobelovu cenu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.