Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Poistenci majú čas nahlásiť sa do konca mája

Kategória: Spravodajstvo

Poistenci a platitelia poistného, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a nenahlásili zdravotnej poisťovni platiteľa poistného, majú poslednú možnosť urobiť tak do 31. mája. Tým, ktorí si do tohto termínu nesplnia túto povinnosť, zdravotná poisťovňa v rámci vykonania ročného zúčtovania za rok 2011 v zmysle zákona predpíše vyšší preddavok.

BRATISLAVA 28. mája (SITA) - Poistenci a platitelia poistného, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a nenahlásili zdravotnej poisťovni platiteľa poistného, majú poslednú možnosť urobiť tak do 31. mája. Zdravotná poisťovňa ich údaje potrebuje pre správny výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2011. Tým, ktorí si do tohto termínu nesplnia túto povinnosť, zdravotná poisťovňa v rámci vykonania ročného zúčtovania za rok 2011 v zmysle zákona predpíše vyšší preddavok.

"Tento preddavok predstavuje 14 percent z priemernej mesačnej mzdy za rok 2009, teda je vo výške 104,23 eur. Pritom bežná výška preddavku u samoplatiteľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby bola v roku 2011 vo výške 46,06 eur. Poistenec alebo platiteľ poistného, ktorý si nesplnil oznamovacie povinnosti, nenahlásil si platiteľa poistného, bude teda na účely ročného zúčtovania považovaný za samoplatiteľa a uhradí mesačne o 58,17 eur viac ako ten, ktorý si svoje oznamovacie povinnosti splnil," uviedla dnes pre agentúru SITA hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.

Poistenci i platitelia by si zároveň podľa jej slov mali vo vlastnom záujme skontrolovať aktuálnosť svojich identifikačných údajov, ktoré majú nahlásené v zdravotnej poisťovni, ako aj číslo účtu alebo adresu trvalého pobytu resp. sídla podnikania, aby im zdravotná poisťovňa vrátila prípadný preplatok z ročného zúčtovania na správnu adresu.

V tomto roku majú podľa novely zákona platnej od mája minulého roka ročné zúčtovanie za poistencov po prvýkrát vykonať zdravotné poisťovne. Urobiť tak musia do konca septembra, v prípade osôb, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a túto skutočnosť oznámili, do konca októbra. Samotný spôsob výpočtu poistného sa oproti minulosti nezmenil. Ak platiteľovi poistného vznikne preplatok, zašle mu zdravotná poisťovňa oznámenie, ku ktorému môže podať nesúhlasné stanovisko. Ak bude výsledkom nedoplatok, poisťovňa zašle výkaz nedoplatkov, ku ktorému platiteľ môže podať námietky. Ak zdravotná poisťovňa nebude mať žiadne údaje od platiteľa, bude vychádzať z priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Za zamestnancov doručovali zdravotným poisťovniam výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 zamestnávatelia v termíne do 28. februára. Opravný súhrnný výkaz preddavkov môžu zamestnávatelia doručiť do 31. mája.

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.