Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Poskytovatelia sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím sa môžu zapojiť do národného projektu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Bratislava – 21. decembra 2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím pre podaktivitu 3 - podpora poskytovateľov sociálnych služieb a podaktivitu 4 – podpora poradcov pracovnej integrácie. 

Oprávneným žiadateľom sú poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí pracujú s osobami s mentálnym postihnutím a osobami s poruchami autistického spektra. Dátum uzatvorenia oznámenia je do 31.5.2023.

Zapojením sa do podaktivity 3 národného projektu získajú poskytovatelia sociálnych služieb pre prijímateľov s mentálnym postihnutím a osôb s poruchami autistického spektra možnosť financovať pracovné miesto odborného zamestnanca (až do výšky 1 665 EUR/mesačne), ktorý bude rozvíjať odborné činnosti a metódy práce s touto cieľovou skupinou a podporovať tak ich sociálne začleňovanie a zvyšovať tak kvalitu poskytovaných služieb.

Zapojením sa do podaktivity 4 národného projektu získajú agentúry podporovaného zamestnávania ako aj poskytovatelia sociálnych služieb možnosť financovať miesto poradcu pracovnej integrácie (až do výšky 1 665 EUR/mesačne), ktorý/á bude pracovať s osobami s mentálnym postihnutím a osobami s poruchami autistického spektra, viesť ich k samostatnosti, pripravovať ich pre uplatnenie na trhu práce a podporovať ich zamestnávanie a pracovné začleňovanie.

Podrobnosti a bližšie informácie nájdete v oznámeniach pre jednotlivé podaktivity.

Oznámenie PA3 TU.

Príručka PA3 TU.

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP-PSZZP PA4 TU.

Príručka pre subjekty zapojené do NP-PSZZP PA4 TU.

 

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.