Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Posudkoví lekári SP skontrolovali 18.815 invalidných dôchodcov

Kategória: Spravodajstvo

Za obdobie od 1. januára 2015 do 30. apríla 2015 vykonali posudkoví lekári Sociálnej poisťovne u poberateľov invalidného dôchodku 18.815 kontrolných lekárskych prehliadok.

Bratislava 22. mája (TASR) - Za obdobie od 1. januára 2015 do 30. apríla 2015 vykonali posudkoví lekári Sociálnej poisťovne u poberateľov invalidného dôchodku 18.815 kontrolných lekárskych prehliadok. Z tohto počtu uznali naďalej invalidnými 16.815 posudzovaných poistencov (89,4 %), zvýšený stupeň invalidity bol priznaný v 564 prípadoch (3 %), znížený stupeň invalidity v 1280 prípadoch (6,8 %) a zrušená invalidita v 156 prípadoch (0,8 %).
      Účelom kontrolných lekárskych prehliadok je preskúmanie, či poberateľ invalidného dôchodku naďalej spĺňa podmienku zdravotného stavu na účely poberania dávky. Posudkový lekár pri kontrole zhodnotí predchádzajúci posudkový záver, posúdi aktuálny zdravotný stav so zhodnotením vzniknutých zmien, prehodnotí priebeh a očakávaný vývoj zdravotného stavu, pričom vychádza z aktuálnych odborných lekárskych nálezov od ošetrujúcich lekárov. 
      V rámci kontrolnej lekárskej prehliadky sa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Lehotu následnej kontrolnej lekárskej prehliadky posudkový lekár určí v závislosti od povahy, dynamiky a predpokladaného vývoja zdravotného stavu. 
      Kontrolnú lekársku prehliadku je možné vykonať aj skôr, pred termínom jej určenia posudkovým lekárom, ak sa zistia posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú jej vykonanie. Podnetom môže byť aj žiadosť poberateľa dávky o prehodnotenie zdravotného stavu z dôvodu jeho zhoršenia, podnety fyzických a právnických osôb poukazujúce na neoprávnené poberanie dávky a pod.
      Pri ochoreniach, ktoré už nie sú ovplyvniteľné ďalšou liečbou ani rehabilitáciou z hľadiska zmeny schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nie je vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky potrebné a posudkový lekár ďalšiu kontrolnú lekársku prehliadku už nestanoví. Ide napríklad o ťažko pohyblivých občanov, o invalidov so závažnými duševnými chorobami, závažnými onkologickými ochoreniami, nevidomých a podobne.
      TASR informovala Sociálna poisťovňa.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.