Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Posudzovanie liekov je opäť netransparentné, analytici NKÚ navrhujú zmenu vyhlášky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NKÚ

Bratislava 17. august 2022 – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prestalo zverejňovať mená hodnotiteľov na odborných stanoviskách pri posudzovaní liekov. Proces, pri ktorom sa rozhoduje o schvaľovaní nových liekov pre pacientov na Slovensku, je tak znovu netransparentný. Zistili to analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, keď sa na základe podnetov od odbornej verejnosti opätovne pozreli na danú problematiku. V analytickej informácii spracovali následné, tzv. follow-up preverenie dodržiavania odporúčaní, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich kontrol.

Po kontrolách na ministerstve zdravotníctva v rokoch 2019 a 2020 kontrolóri upozornili na chýbajúce mená hodnotiteľov v niektorých posudkoch z rokov 2017 a 2018. Išlo o dve percentá posudkov z celkového počtu v roku 2017 a v nasledujúcom roku chýbali mená hodnotiteľov v 22 percentách posudkov. V rokoch 2019, 2020 a 2021 boli mená posudzovateľov uvedené na všetkých odborných stanoviskách pri posudzovaní liekov. Od apríla tohto roku sú ale znovu zverejňované odborné stanoviská aj bez mien hodnotiteľov, čo je v rozpore s odporúčaniami NKÚ SR. Zo 68 vydaných odborných stanovísk bolo k 15. júlu bez mien hodnotiteľov 40, čo predstavuje 59 percent.

Tabuľka: Počet vydaných stanovísk odbornej pracovnej skupiny pre farmako-ekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií

Riešením je podľa NKÚ upraviť vyhlášku MZ č. 422/2011 Z.z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku tak, aby uvádzanie mien posudzovateľov bolo povinnou náležitosťou pri vypracovávaní odborných stanovísk. Ak bude takáto povinnosť zakotvená vo vyhláške, docieli sa udržateľná transparentnosť procesov, ktorá bude nezávislá od personálnych zmien na ministerstve.

K téme posudzovania liekov zverejnil NKÚ minulý rok v júli Analytický komentár zameraný na riziká procesu posudzovania liekov v SR.  Analytici NKÚ v komentári upozornili na fakt, že pri posudzovaní liekov v SR existovali v rokoch 2017 – 2020 významné riziká. Vzhľadom na to, že proces nebol optimálne nastavený, NKÚ vlani formuloval odporúčanie. Navrhol uskutočniť revíziu legislatívy štátnej liekovej politiky – úpravu platnej legislatívy so zohľadnením efektívnosti, transparentnosti (zverejňovať posudky s menami hodnotiteľov), predvídateľnosti a finančnej udržateľnosti celkového procesu.

Analýza "Posudzovanie liekov sa vracia do starých koľají"


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.