Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Potraty v slovenskej republike v roku 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Umelé prerušenie tehotenstva vlani podstúpilo na Slovensku 5 201 žien, čo predstavovalo 1,6 percentný medziročný pokles. Najviac ich zaznamenali v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, najmenej v Prešovskom kraji. Pre interrupciu sa najčastejšie rozhodli ženy, ktoré už majú dve deti.

 Zdravotnícke zariadenia Slovenskej republiky nahlásili v minulom roku 11 241 potratov, z toho 254 sa týkalo žien, ktoré nemali trvalý pobyt v SR. Oproti predchádzajúcemu roku 2022 (11 526 potratov) klesol počet potratov o 2,5 %.
 
Z celkového počtu potratov tvorili 48,2 % umelé prerušenia tehotenstva, nasledovali spontánne potraty (45,4 %), mimomaternicové tehotenstvá (4,1 %) a iné potraty (2,2 %). 

 

Potraty podľa druhu potratu, 2023 

Potraty žien s trvalým pobytom v SR

 
V roku 2023 bolo hlásených 10 987 potratov žien s trvalým pobytom v SR s medziročným poklesom o 2,3 %, avšak pri porovnaní s rokom 1997 klesol ich počet (27 798 potratov) až o 60,5 %.
 
 
Všeobecná miera potratovosti klesla v roku 2023 na hodnotu 9,0 potratov na 1 000 žien v reprodukčnom veku (15 – 49-rokov), čo je zároveň najnižšia hodnota od roku 1997 (19,4/1 000).
 
 Všeobecná miera potratovosti, 1997 – 2023

 
U žien s trvalým pobytom v SR bolo hlásených 5 077 spontánnych potratov. Najviac ich pripadlo na ženy vo veku 25 – 29 rokov (7,6 spontánnych potratov na 1 000 žien v danom veku) a 30 – 34 rokov (7,2/1 000 žien v identickom veku).
 
Takmer 41 % spontánnych potratov bolo hlásených u bezdetných žien. Spontánne potraty u žien s jedným dieťaťom predstavovali 31,6 % z týchto potratov.
 
V minulom roku bolo v zdravotníckych zariadeniach vykonaných 5 201 umelých prerušení tehotenstva (UPT) u žien s trvalým pobytom v SR, čo bolo o 1,6 % menej ako v roku 2022. Najviac umelých prerušení tehotenstva na 1 000 žien v danom veku podstúpili ženy vo veku 25 – 29 rokov (7,2 UPT/1 000 žien v danom veku) a 20 – 24 rokov (7,1 UPT/1 000 žien).
 
Z celkového počtu umelých prerušení tehotenstva bolo vykonaných 530 interrupcií, ktoré boli indikované zo zdravotných dôvodov týkajúcich sa matky alebo plodu.
 
 
Vývoj počtu umelých prerušení tehotenstva vo vekových skupinách žien, 1997 – 2023
 
Podľa územia trvalého pobytu ženy bolo najviac umelých prerušení tehotenstva vykonaných v zdravotníckych zariadeniach Banskobystrického (6,4 UPT na 1 000 žien v reprodukčnom veku daného kraja) a Nitrianskeho kraja (5,2/1 000), najmenej ich bolo v Prešovskom kraji (2,9/1 000).
 
Interrupciu najčastejšie podstúpili ženy s dvomi deťmi (31,3 %), nasledovali interrupcie u žien s jedným dieťaťom (25,6 %) a u bezdetných žien (23,5 %).
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.