Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti detí: školám by malo stačiť čestné vyhlásenie rodiča

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR reflektujú na požiadavky z praxe a snažia sa odbremeniť pediatrov od administratívnej záťaže.

V súčasnosti im niekedy až tretinu pracovného času zaberá vydávanie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti. Po novom už rodičia nebudú musieť chodiť po potvrdenia k lekárom. Podľa pripravovanej vyhlášky bude školám stačiť čestné vyhlásenie rodiča.

V súčasnosti platí, že ak chce rodič, aby išlo jeho dieťa do školy v prírode, tábora alebo na plavecký či lyžiarsky výcvik, musí doniesť do školy lekárske potvrdenie. To znamená navštíviť pediatra vo svojom pracovnom čase a zaplatiť za ním vystavené potvrdenie. Vybavenie oficiálneho dokladu s pečiatkou tak zaťažuje nielen rodiča, ale aj lekára, ktorý by čas venovaný byrokracii mohol venovať liečbe chorého pacienta.

Po novom

Podľa aktuálne platnej vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je povinnosťou pre všeobecných lekárov pre deti a dorast vydávať potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti absolvovať športový výcvik. Vďaka zmene, ktorú navrhujú rezorty zdravotníctva a školstva, bude zdravotný stav dieťaťa po novom posudzovať rodič a škole predloží čestné vyhlásenieObe ministerstvá sa tak snažia odľahčiť byrokraciu v prípade lekárskych potvrdení a hľadajú riešenia, ktoré budú vhodné pre pediatrov, školy, samotných žiakov aj rodičov.

„Rodič napíše, aké lieky jeho dieťa pravidelne užíva a aké choroby má, lebo je to dôležité pre zdravotníka v tábore či na výcviku. Musí vedieť, že dieťa má, napríklad, astmu a pravidelne užíva inhalačné spreje,“ uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.

Osobou, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť počas športového výcviku uskutočňovaného formou pobytu, je práve osoba, ktorá spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania a tá potrebuje informácie o zdravotnom stave dieťaťa poznať. V prípade, ak rodič nebude vedieť zhodnotiť zdravotný stav dieťaťa, poradí sa so svojím pediatrom.

„Rezort zdravotníctva komunikuje s Národným centrom zdravotníckych informácií a hľadá možnosti ako prepojiť systém ministerstva školstva, aby sme odstránili administratívnu záťaž v súvislosti vydávaním týchto potvrdení,“ uviedol štátny tajomník MZ SR Michal Palkovič.

Navrhnuté zmeny by mohli vstúpiť do platnosti od júla 2023.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.