Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Pracovné stretnutie o smerovaní vzdelávania psychológov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Na ministerstve zdravotníctva sa v utorok 8. septembra 2020 uskutočnilo stretnutie so zástupcami katedier psychológie a vybraných ministerstiev. Akademická obec vyjadrila podporu vznikajúcej nadrezortnej komore psychológov a Rade vlády pre duševné zdravie. Rovnako ocenili naštartovanie medzirezortnej spolupráce v oblasti duševného zdravia, ktorú považujú za nevyhnutnú. 

Rokovanie otvoril štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura. „Som veľmi rád, že oblasť duševného zdravia sa po mnohých rokoch stala prioritou. Medzirezortná komunikácia a prepojenie, o ktoré sa snažíme, sú v tejto oblasti kľúčovými faktormi. Rovnako dôležitá je aj vaša ochota zapojiť sa do celého procesu a diskutovať, uviedol štátny tajomník. Odborníci tiež hovorili o psychodiagnostických metódach, postgraduálnom vzdelávaní a o úlohe pregraduálneho vzdelávania v odbornej príprave psychológa, resp. psychoterapeuta.  

Reformu starostlivosti o duševné zdravie ohlásilo ministerstvo zdravotníctva ako jednu zo svojich priorít v polovici júla. Aktuálne je pripravený na pripomienkovanie štatút Rady vlády pre duševné zdravie a pracovná skupina tvorí organizačnú štruktúru nadrezortnej komory psychológov.  

Vedenie ministerstva zdravotníctva do organizačnej štruktúry po prvý raz v histórii zaradilo Odbor duševného zdravia, ktorý začal aktívne pracovať na reforme starostlivosti o duševné zdravie v spolupráci s expertmi z praxe. Zámerom je rozvoj komunitnej psychiatrie. V pláne je tiež vytvorenie centier duševného zdravia založených na fungovaní multidisciplinárnych tímov, podpora denných psychiatrických stacionárov a zvýšenie dostupnosti odborných vyšetrení v ambulanciách. Na pôde rezortu zdravotníctva vzniklo od júla Oddelenie nadrezortnej koordinácie, ktoré sa venuje spoločnej agende medzi jednotlivými ministerstvami. V oblasti reformy duševného zdravia zohráva dôležitú úlohu.

 

Zdroj: www.health.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.