Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Právo osôb v karanténe uplatniť si svoje volebné právo

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Bratislava – 19. októbra 2022 – V stredu 19. októbra 2022 schválili členovia vlády návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022.

Zákonom č. 512/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa do volebného zákona doplnila možnosť ustanoviť v čase pandémie a v príčinnej súvislosti s ňou osobitným zákonom podmienky, za ktorých sa prekážka práva voliť na voličov, ktorým bolo zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, nebude vzťahovať.

Zámerom bola reakcia na pandémiu ochorenia COVID-19 s cieľom, aby voliči, ktorí by sa za bežných okolností z dôvodu nariadených karanténnych opatrení nemohli zúčastniť volieb, mohli uplatniť svoje aktívne volebné právo a hlasovať.

Predkladaný návrh zákona v súlade s vytvoreným právnym rámcom podľa § 4 volebného zákona ustanovuje pre prípad pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiacich karanténnych opatrení osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID-19, právo týchto osôb uplatniť výkon svojho volebného práva v referende prostredníctvom špeciálneho spôsobu hlasovania.

Obdobnú právnu úpravu pre voľby do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022, schválila Národná rada Slovenskej republiky 10. mája 2022. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky preto navrhuje, aby sa analogicky, avšak primerane, prijala aj príslušná právna úprava pre hlasovanie voličov v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022, ktoré sa prezidentka Slovenskej republiky zaviazala vyhlásiť po rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o ústavnosti jednej z dvoch otázok.

Predmetom úpravy predkladaného návrhu zákona je komplexný proces špeciálneho spôsobu hlasovania v referende vo všetkých jeho štádiách, najmä podmienok uplatnenia špeciálneho spôsobu hlasovania, kreovanie špeciálnych volebných komisií, vytváranie špeciálnych zoznamov oprávnených voličov na základe žiadosti, priebeh špeciálneho spôsobu hlasovania, ktoré budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie v mieste nahláseného pobytu oprávneného voliča, ako aj materiálne, personálne zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania a odmeňovanie osôb aktívne participujúcich na príprave a vykonaní tohto hlasovania.

Celý materiál nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.