Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Predaj nemocníc rozsah starostlivosti nezmení

Kategória: Spravodajstvo

Nájomných zmlúv k župným nemocniciam v Žiari nad Hronom a Rimavskej Sobote, ani povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zaradení sa zmena akcionárskej štruktúry nájomcu netýka.

BANSKÁ BYSTRICA 3. decembra (SITA) - Zmenou akcionárskej štruktúry firmy Nemocnice a polikliniky, ktorá má od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v dlhodobom prenájme nemocnice s poliklinikami v Žiari nad Hronom a Rimavskej Sobote a poskytuje v nich zdravotnú starostlivosť, sa vzťah BBSK k tejto firme nemení, rovnako ani rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v župných nemocniciach. Po medializovanej informácii o vstupe investičnej skupiny Penta do firmy Nemocnice a polikliniky o tom informovala hovorkyňa BBSK Monika Pastuchová.

Pripomenula, že BBSK je len vlastníkom nehnuteľností, ktoré má firma Nemocnice a polikliniky v prenájme, v tejto firme však nemá žiaden vlastnícky podiel. "Odbor zdravotníctva BBSK neeviduje žiadnu žiadosť o zmenu v orgánoch spoločnosti, ani v rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti v platnom povolení pre Nemocnice a polikliniky, a. s., Bratislava. Zmenou akcionárskej štruktúry sa nemení zdravotnícke povolenie a ani nestráca platnosť už vydané povolenie," uviedla Pastuchová. Zdôraznila, že predaj akcií firmy Nemocnice a polikliniky nie je predajom majetku BBSK. 

Investičná skupina Penta sa s vlastníkmi súkromnej akciovej spoločnosti Nemocnice a polikliniky dohodla na kúpe stopercentného podielu v podniku. Získa tak nemocnice v Rimavskej Sobote, Banskej Štiavnici a Žiari nad Hronom a bude ich spravovať prostredníctvom svojej siete Svet zdravia, ktorá v súčasnosti riadi osem regionálnych nemocníc na Slovensku. Výšku transakcie, ktorú ešte bude musieť schváliť Protimonopolný úrad SR, Penta nezverejnila. 

Nemocnice s poliklinikami (NsP) v Žiari nad Hronom a v Rimavskej Sobote, má spoločnosť Nemocnice a polikliniky v nájme a poskytuje v nich zdravotnú starostlivosť od 1. marca tohto roka. Vtedy nadobudli účinnosť nájomné zmluvy, ktoré Zastupiteľstvo BBSK schválilo ešte v októbri 2011 a predseda BBSK Vladimír Maňka ich s vtedajším predsedom predstavenstva spoločnosti Nemocnice a polikliniky a zároveň predsedom správnej rady rovnomennej neziskovej organizácie Rastislavom Kubáňom podpísal koncom júna 2012. Zmluvy sú uzavreté na 25 rokov odo dňa účinnosti, pričom spoločnosť Nemocnice a polikliniky má župe za každú prenajatú NsP platiť nájomné po 51-tisíc eur ročne. BBSK zároveň uzavrel s neziskovou organizáciou Nemocnice a polikliniky dohody o ukončení zmlúv o výkone správy z roku 2005, podľa ktorých mala táto neziskovka spravovať nemocnice v Žiari nad Hronom a Rimavskej Sobote 30 rokov. Platnosť týchto dohôd bola podmienkou účinnosti nájomných zmlúv. 

O uzavretie nájomných zmlúv k nemocniciam požiadali predstavitelia neziskovky Nemocnice a polikliniky a zároveň rovnomennej akciovej spoločnosti v roku 2011. Ako jeden z dôvodov uvádzali lepší prístup k úverovým zdrojom na investície do modernizácie nemocníc pre akciové spoločnosti než pre neziskové organizácie. Zmluvami o nájme sa zároveň zosúladili právne vzťahy s aktuálnou legislatívou, podľa ktorej už samosprávny kraj nemôže uzavrieť zmluvu o výkone správy svojho majetku s organizáciou, ktorej nie je zakladateľom. Dôvodom na veľký časový odstup od podpisu nájomných zmlúv do ich účinnosti bola povinnosť nájomcu získať právoplatné povolenie, respektíve licenciu na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, čo bola druhá podmienka nadobudnutia účinnosti zmlúv.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.