Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Predpisovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ukrajinským utečencom v zmysle rozhodnutia MZ SR

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK

1. Lekári predpisujú lieky, zdravotníckej pomôcky a dietetické potraviny osobám, ktorá nie sú v SR verejne zdravotne poistené, máju bydlisko na území Ukrajiny a vstúpia na územie Slovenskej republiky v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len
„pacient utečenec“) nasledujúco:

• Na lekársky predpis v listinnej podobe a zdravotnícku pomôcku na lekársky poukaz v listinnej podobe po vykonaní lekárskeho vyšetrenia; preskripčný záznam sa nevytvára.
• Preskripčné a indikačné obmedzenia sa neuplatňujú.
• Lekár predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu tak, že na rubovej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu v listinnej podobe vyznačí poznámku „UA DOČAS“ pre pacienta utečenca po vykonaní lekárskeho vyšetrenia s dočasným útočiskom (zelený preukaz) a „UA TRANZIT“ pre pacienta utečenca, ktorý je tranzitujúci. Údaj o rodnom čísle pacienta sa nevypĺňa.
• V prípade predpísania humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny pre nezaopatrené dieťa postačuje predloženie cestovného pasu alebo iného preukazu totožnosti zákonného zástupcu, na ktorého bude predpis realizovaný.

2. Lekár vydá pacientovi utečencovi humánny liek, dietetickú potravinu na základe lekárskeho predpisu a zdravotnícku pomôcku na základe lekárskeho poukazu vystaveného podľa bodu 1 priamo v ambulancii alebo na inom mieste po vykonaní lekárskeho vyšetrenia, ak má tento humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu k dispozícii.

3. Rozhodnutie MZ SR je účinné do skončenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vyhlásenej v súvislosti so situáciou na Ukrajine.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.