Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Preventívne prehliadky pre onkologických pacientov sa stávajú dostupnejšími

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo v spolupráci s renomovanými odborníkmi legislatívnu zmenu, ktorej cieľom je výrazne zlepšiť manažment pri poskytovaní starostlivosti o  onkologických pacientov, a to zvýšením udržateľnosti, kvality a bezpečnosti poskytovanej starostlivosti v spolupráci lekárov špecializovanej ambulantnej starostlivosti a lekárov všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Túto úpravu si osvojila poslankyňa NR SR Petra Krištúfková, ktorá ju predložila ako pozmeňujúci návrh a parlament ho schválil veľkou väčšinou. 

Neustále narastajúci počet nových pacientov a zotrvávanie dispenzarizovaných pacientov si totiž vyžaduje, aby bola  zdravotná starostlivosť o nich systematizovaná. 
 
Onkologickí pacienti, ktorí sú po absolvovanej onkologickej liečbe dlhodobo v remisii,  sa štandardne podľa medzinárodných odporúčaní vyraďujú zo sledovania onkológom. Po novom budú raz ročne v rámci preventívnej prehliadky sledovaní všeobecným lekárom pre dospelých. Je to najmä z dôvodu možných neskorších komplikácii onkologickej terapie, možných pridružených komplikácií (napr. zhoršenie pečeňových testov), relapsu ochorenia a pod. Tento krok má prispieť k podpore preventívnych prehliadok ako jedného z najúčinnejších prostriedkov prevencie ochorení a rýchleho riešenia možných komplikácií.
 
Ministerstvo zdravotníctva pracuje aj na úprave pravidiel v nižších právnych normách, ktoré zadefinujú nové pravidlá preventívnych prehliadok a ktoré budú pravidelne aktualizované na základe najnovších medicínskych a vedeckých poznatkov. 
 
Ide o celosvetový trend podložený množstvom vedeckých štúdií a praktických skúseností zo zahraničia. Nová právna úprava však rieši aj problematiku opakovaných laboratórnych vyšetrení, čím sa eliminujú situácie traumatizujúco pôsobiace na týchto pacientov.
 
Po novom všeobecný lekár:
 
1. prevezme starostlivosť o onkologického pacienta v remisii - rozhodne o tom klinický onkológ
2. klinický onkológ ho informuje o tom, aké druhy vyšetrení a v akej frekvencii je potrebné realizovať
3. manažuje aj ostatné chronické rizikové faktory spadajúce do jeho kompetencií (napr. arteriálna hypertenzia, dyslipidémia, obezita..) a očkuje (napr. proti pneumokom, chrípke).
4. ideálne v ročných intervaloch realizuje preventívnu prehliadku 
5. pri nejasnom náleze odosiela pacienta späť na onkologickú ambulanciu, a to po realizácii aspoň základnej diferenciálno diagnostickej úvahy a uskutočnení (podľa klinickej potreby) príslušných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení.
 
Onkologické choroby sú na druhom mieste príčin úmrtnosti Slovákov. Podľa Zdravotníckej ročenky z roku 2020, vydávanou NCZI, to predstavuje 23,7 %.
 
Ministerstvo zdravotníctva sa pri tvorbe nových pravidiel opieralo o expertízu špičkových vedeckých a súčasne aj praktických lekárov :
MUDr. Šimková Adriana, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo
MUDr. Rečková Mária, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti
Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu
MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, podpredseda Slovenskej onkologickej spoločnosti

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.