Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Prezídium SLK k aktuálnej situácii v zdravotníctve

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK Zdroj: SLK

Slovenská lekárska komora opätovne dôrazne upozorňuje na nevyriešený problém financovania zdravotníctva. Napriek prísľubu vlády z konca januára 2023 neboli financie sľúbené pre ambulantný sektor poskytnuté v plnej výške, pričom boli stanovené v terajšom období ako minimum nutné na udržanie ich základnej prevádzky.

Návrhy zmlúv zo strany zdravotných poisťovní preto nereflektujú požadované minimálne navýšenie platieb na prevádzku zariadení a liečbu pacientov. Väčšina ambulancií stále nemá podpísané dodatky zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Od 1.4.2023 reálne hrozí, že si pacienti budú za vyšetrenia platiť sami.

Na problémy platieb pre ambulancie upozornil už minulý rok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a tento rok aj Najvyšší kontrolný úrad. Bohužiaľ, ani to nebráni vláde pokračovať v napínaní trpezlivosti zdravotníkov a pacientov. Ako ďalší problém sa javí aj nedostatočné financovanie ambulantnej pohotovostnej služby, keďže paušálne platby na jej prevádzku neboli valorizované. Ak kompetentní nebudú situáciu riešiť, je len otázkou času, kedy bude eskalovať aj v tomto segmente.

Slovenská lekárska komora sa opakovane snažila o stretnutie s predsedom vlády ku téme zdravotníctva a návrhom riešení. Doteraz sa neuskutočnilo. V súčasnosti sme predsedovi vlády už ako poverenému ministrovi zdravotníctva zaslali už piaty list so žiadosťou o stretnutie. Slovenská lekárska komora požaduje bezodkladne riešiť zdravotníctvo ako prioritu. Nechceme opakovanie sľubov, chceme skutočne vidieť reálne riešenia nahromadených problémov. Ešte pred koncom marca je nutné vyriešiť finančnú stabilizáciu ambulancií. Už dnes je potrebné myslieť na návrh budúcoročného rozpočtu, aby sme sa vyhli každoročnému opakovaniu nekonečného kolotoča nedodržaných sľubov a držania zdravotníkov a pacientov ako rukojemníkov politických súbojov.

Slovenská lekárska komora bude veľmi starostlivo sledovať program pre zdravotníctvo všetkých vo voľbách kandidujúcich strán a fakt, koľkokrát príslušná politická strana sľúbila zodpovedné riešenia, a nesplnila ich v minulosti.

Slovenská lekárska komora, 20.3.2023


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.