Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Pri nadčasoch sa vzťahuje ochrana na tehotné ženy i dohodárov

Kategória: Spravodajstvo

Mimoriadna situácia na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom spôsobila, že niektorí zamestnanci sú na pracovisku dlhšie než zvyčajne.

Bratislava 1. apríla (TASR) -  Zvýšený nápor práce sa týka najmä ľudí pracujúcich v obchodoch s potravinami, drogériou, v lekárňach, ale aj v zdravotníctve, či sociálnych službách. Nadčasy reguluje Zákonník práce, na niektoré skupiny pracovníkov sa napríklad vzťahuje osobitná ochrana. Týka sa to napríklad dohodárov, rizikových prác, či tehotných žien.
      Orgány inšpekcie práce v týchto dňoch zaznamenávajú množstvo dotazov týkajúcich sa nadčasov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, nakoľko ľudia sú v súčasnosti z dôvodu nedostatku pracovnej sily často nútení pracovať dlhšie. "Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas, vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien," vysvetľuje Národný inšpektorát práce (NIP).
      Prácu nadčas môže firma nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem. "Zákonník práce neustanovuje lehotu, v rámci ktorej môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu nadčas, resp. požiadať zamestnanca o udelenie súhlasu s prácou nadčas. Zamestnávateľ by však mal zamestnanca s požiadavkou na výkon práce nadčas oboznámiť čo možno najskôr," upozorňuje NIP.
      Maximálny rozsah nadčasov je v priemere 8 hodín týždenne v období najviac štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo od štyroch do 12 mesiacov, ak sa na tejto skutočnosti dohodol zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov.
      Počas roka možno zamestnancovi nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Nad tento rozsah je prípustná práca nadčas len so súhlasom zamestnanca. Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v celkovom rozsahu 400 hodín. Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov.
      NIP odporúča, že ak majú zamestnanci problém s nadčasmi, mali by sa obrátiť na odborárov, ak u nich vo firme pôsobia. Osobitná ochrana sa podľa zákona vzťahuje na viaceré skupiny ľudí. Tí s kratším pracovným časom môžu pracovať nadčas, len ak s tým súhlasia, inak im to nemožno nariadiť. V prípade dohodárov je vylúčená možnosť vykonávať prácu nadčas, výnimočne si nadčasy môže dohodnúť firma so zamestnancami vykonávajúcimi rizikové práce.
      Zamestnancom vykonávajúcim zdravotnícke povolanie, ktorí dovŕšili vek 50 rokov, nemožno nariadiť prácu nadčas, prípustná je len po dohode so zamestnancami.
      Ochrana sa napríklad vzťahuje aj na tehotné ženy, rodiča starajúceho sa o dieťa mladšie ako tri roky, osamelých rodičov, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, tí sa ale môžu so zamestnávateľom dohodnúť na nadčasoch. U mladistvých zamestnancov je zo zákona vylúčená možnosť vykonávať prácu nadčas.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.