Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Priebežná implementačná správa o zdravotníctve

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vládny kabinet schválil 14. októbra 2020 návrh Priebežnej implementačnej správy za rok 2020. Ide o prvé celistvé hodnotenie plnenia revízie výdavkov. Hodnotí realizáciu opatrení po šiestich mesiacoch od schválenia vládou. Zároveň na základe týchto záverov Implementačná jednotka Úradu Vlády SR formuluje odporúčania a úlohy na ďalší polrok.

Správa konštatuje, že opatrenia revízie výdavkov na zdravotníctvo sa od januára do júna 2020 nedarilo napĺňať z dôvodu pandémie COVID-19 a z nej vyplývajúcej zmeny priorít. Aktivity Ministerstva zdravotníctva SR sa sústredili predovšetkým na riešenie epidemiologickej situácie – zabezpečenie materiálneho vybavenia (testovacie sety, ochranné pomôcky, či pľúcne ventilátory), určenie postupu práce zdravotníkov a prijímanie opatrení na znižovanie rizika nákazy.

Pozitívne možno hodnotiť napríklad zavedenie prvých výkonov telemedicíny a tvorbu štandardných diagnostických a terapeutických postupov.

Implementačná jednotka Úradu vlády odporúča ministerstvu zdravotníctva zamerať sa do konca roka na oblasť liekovej politiky, najmä referencovanie cien a revíziu úhrad, vypracovanie metodiky hodnotenia investícií, plánu reformy nemocničnej siete a komplexnej legislatívy dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.

S presahom do budúceho roka je medzi opatreniami týkajúcimi sa výdavkov z verejného zdravotného poistenia napríklad posilnenie všeobecnej ambulantnej a dlhodobej zdravotnej starostlivosti, navýšenie počtu sestier, investovanie do účinných opatrení prevencie a podpory zdravia, zlepšenie starostlivosti o duševné zdravie, dofinancovanie ústavnej a ambulantnej starostlivosti, zníženie počtu odvrátiteľných hospitalizácií, zníženie počtu návštev lekárov-špecialistov, stanovenie a dodržiavanie podmienok nákladovej efektivity pre všetky kategorizované lieky, či zvýšenie objemu centrálne nakupovaných liekov.

Medzi ďalšími systémovými opatreniami, ktoré definuje Priebežná implementačná správa, je napríklad reforma nemocníc, zvýšenie podielu jednodňovej zdravotnej starostlivosti, zvýšenie atraktivity všeobecného lekárstva (vrátane rozšírenia ich kompetencií).

Ministerstvo zdravotníctva systematicky pracuje na tom, aby sa stav slovenského zdravotníctva postupne zlepšoval. „Naším zámerom je identifikovať a nastaviť kvalitné, efektívne a udržateľné fungovanie, aj podľa najlepších skúseností v zahraničí. S týmto cieľom sme vypracovali reformný plán. V tomto pláne sú obsiahnuté všetky ťažiskové priority ministerstva, reformné zmeny sú zadefinované v kontexte s programovým vyhlásením vlády,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Reformný plán je zverejnený na webovej stránke Ministerstva financií SR a zdravotníctvo v ňom má samostatnú kapitolu: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/

Zdroj: www.health.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.