Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Prípravy štandardov pokračujú, 19 je pripravených na zavedenie do praxe

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pokračuje v príprave štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ŠDTP).

Bratislava 18. októbra (TASR) -  Devätnásť štandardov je aktuálne pripravených na implementáciu, napríklad z odboru psychiatria, ošetrovateľstvo či radiačná onkológia. Ide o jednotný systém prevencie, diagnostiky aj liečby.
      Na príprave štandardov pre lekárske, nelekárske odbory, ako aj interdisciplinárne oblasti pracuje rezort od septembra 2017. Odborné pracovné skupiny doteraz vytvorili a na hodnotenie komisie MZ SR pre túto problematiku predložili spolu 152 štandardných postupov, ktoré sú v štádiu dokončenia a prípravy implementácie do praxe. 
      „Tento proces zahŕňa adopciu a adaptáciu klinických postupov, legislatívne úpravy, prípravu materiálno-technického vybavenia, riešenie otázky ľudských zdrojov, vzdelávanie odborníkov a ďalšie nadväzujúce procesné zmeny. Ide o významný posun, pretože práve štandardné postupy koncentrujú najdôležitejšie a najnovšie vedecké poznatky v oblasti konkrétneho klinického problému do komplexného klinického alebo interdisciplinárneho postupu, optimalizujú rozhodnutie lekára, manažment sestry či iných zdravotníckych pracovníkov a odporúčajú postup diagnostiky a adekvátnej účinnej liečby a úpravy dispenzarizácie a zavedenia komplexného manažmentu a bezpečnosti pacientov,“ uviedol garant národného projektu ŠDTP Jozef Šuvada.
      Zdravotníckym pracovníkom majú štandardy priniesť presný návod, ako majú postupovať v diagnostike a liečbe. "Môžu výrazne zlepšiť kvalitu ich klinických rozhodnutí v prospech pacienta. Tieto postupy odstránia zastarané metódy v diagnostike a liečbe, potlačia u lekárov zvyknutých na nemoderné postupy ich využívanie vo svojej praxi, zosúladia liečebno-diagnostický postup, a tým zlepšia zdravotnú starostlivosť,“ povedal profesor Pavol Žúbor z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) a Univerzitnej nemocnice Martin.
      V oblasti primárnej starostlivosti odborné pracovné skupiny navrhujú napríklad skríning autizmu a odchýlok psychomotorického vývinu dieťaťa počas druhej až 11. preventívnej prehliadky. V geriatrii by odborníci chceli presadiť multidisciplinárny diagnostický postup - tzv. komplexné geriatrické hodnotenie, ktoré by bolo prínosom pre seniorov, keďže je určené na zistenie somatického zdravia, psychosociálneho stavu a funkčných schopností najmä u krehkých alebo inak rizikových seniorov.
      „V ošetrovateľstve sú pripravené štandardy výborným vstupným predpokladom pre uplatnenie kompetencií sestier v následnej a dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti,“ skonštatoval Šuvada. „Štandardné postupy presnejšie určujú potrebný rozsah vyšetrení, liečbu a aj zodpovednosť jednotlivých poskytovateľov. Poskytujú oporu v rozhodovaní, prispievajú k právnej istote pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Obzvlášť dôležitý je význam štandardných diagnostických postupov v akútnej starostlivosti,” doplnil Jozef Kalužay zo IV. internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorý je aj členom ministerskej komisie.
      Vďaka štandardom má poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku dostať pravidlá. Pacientom by sa malo vďaka nim pri viacerých diagnózach dostať čoskoro rovnakej diagnostiky aj liečby bez ohľadu na to, v akom meste pôjdu do nemocnice či ktorého lekára navštívia. O potrebe štandardov sa hovorí už roky. Ich zavedenie má pomôcť predchádzať odvrátiteľným úmrtiam. Na začiatok sa majú zaviesť štandardy pre najčastejšie a najnákladnejšie diagnostické okruhy. Každý rok sa budú prehodnocovať.
      „Existuje mnoho prístupov k tomu, ako by pacient mal byť vyšetrený a liečený. Potrebujeme vytvoriť štandardné postupy na základe najlepších skúseností a najnovších poznatkov. Iba tak dosiahneme, aby mal každý pacient na Slovensku rovnakú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ zhrnula ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).
      Jednotný systém manažmentu starostlivosti o pacienta, diagnostiky a následnej liečby dlhodobo funguje napríklad v škandinávskych krajinách, Austrálii, Veľkej Británii, Švajčiarsku, ale aj v susednom Rakúsku, a v súčasnosti ho zavádza do systému zdravotníctva a interdisciplinárnych odborov aj Česko a Maďarsko.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.