Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Reakcia SLK na návrh novely Trestného zákona – Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK Zdroj: SLK

Slovenská lekárska komora považuje predloženú novelu Trestného zákona, ktorá vychádza z Memoranda medzi LOZ-om a Vládou SR a ktorá zavádza trestnoprávnu zodpovednosť štatutárov nemocníc, ak po dobu dlhšiu ako 90 dní nebudú schopní zabezpečiť dostatok personálu v nemocniciach, za nesystémový a veľmi nešťastný krok, ktorý nerieši problém a vyvolá sériu ďalších problémov.

SLK upozorňuje na nedostatok zdravotníckeho personálu v našom systéme už roky. Pandémia covidu tento stav iba prehĺbila. Na vyriešenie alarmujúceho nedostatku lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu sú však nutné systémové zmeny, ktoré by mali ísť ruka v ruke s reformou celého zdravotníctva. Štát by mal nielen slovne deklarovať zdravotníctvo ako svoju prioritu, ale tak aj konať. Štát je povinný zabezpečiť svojim občanom - pacientom - prístup ku zdravotnej starostlivosti a pre zdravotnícky personál adekvátne podmienky na výkon povolania a spravodlivé ohodnotenie ich práce. V prvom rade by sa kompetentní mali postarať o to, aby zdravotníctvo bolo dostatočne financované. Dostatok financií by znamenal zlepšenie podmienok nielen pre pacientov vo forme kvalitnejšie vybavených a dostupných nemocníc a ambulancií, ale aj pre lekárov a sestry, ktorí nebudú mať dôvod odchádzať za prácou do zahraničia.

Súčasne to uľahčí riaditeľom nemocníc prijímať dostatočný počet personálu na zabezpečenie bezpečnej a dlhodobo udržateľnej prevádzky zariadení vrátane ďalšieho vzdelávania zdravotníkov. Slovenská lekárska komora poukazuje na to, že príslušné orgány dozoru majú už v súčasnosti dostatok právnych prostriedkov na to, aby kontrovali dodržiavanie personálnych normatívov a ich nedodržiavanie sankcionovali mimo trestnoprávneho konania.

Slovenská lekárska komora, 9.3.2023


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.