Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Reakcia úradu na dokument „Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022)“

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Minulý týždeň Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) zaregistroval mediálnu pozornosť ohľadne možnej príčinnej súvislosti hypotetickej nadúmrtnosti počas pandémie a politickej zodpovednosti. Mediálny záujem sa opiera najmä o závery dokumentu,
ktorý finančne podporila ZP Dôvera. Túto tlačovú správu úrad pripravil s cieľom efektívne odpovedať na dotazy médií, aspoň stručne zhodnotiť fakty, o ktoré sa závery dokumentu opierajú a pomôcť tak objektívne informovať verejnosť.

Podľa zástupcu predsedníčky úradu MUDr. Mgr. Michala Palkoviča, PhD., MHA, MPH pandémia Covid-u 19 bol absolútne nový svetový fenomén po všetkých stránkach – od epidemiologickej až po kultúrnu a sociologickú.

„Pri prebiehajúcej pandémii sa robia rozhodnutia na základe aktuálnych poznatkov vedy ako aj ekonomických možností štátu vrátane kapacity zdravotníctva, za pochodu. Netvrdíme, že sa neurobili v tých vypätých chvíľach žiadne chyby, hodnotiť však takýmto účelovým spôsobom
postupy, ktoré sa robili v dobrej viere zachrániť čo najväčší počet životov, je minimálne neadekvátne. Dokument totiž vykazuje vážne metodologické nedostatky, a to najmä ignoruje epidemiológiu a základné mechanizmy šírenia infekčných chorôb. V dôsledku toho prichádza síce k mediálne ohromujúcim, ale zavádzajúcim záverom. Spolu s konzíliom odborníkov
pripravíme na tento materiál odborne fundovanú reakciu, v ktorej vysvetlíme, prečo z odborného pohľadu nejde o relevantný podklad,“ povedal Michal Palkovič.

Úrad chce v tejto súvislosti upozorniť, že sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie sa počas kritického obdobia pandémie veľmi intenzívne venovala aj zverejňovaniu dát o priebežnom počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, až kým počet úmrtí na ochorenie
COVID-19 za mesiac neklesol pod 500. Autori v médiách citovaného dokumentu opomenuli nielen tieto štatistiky, spracované v súlade s kritériami v štruktúre TESSy, kde sa práve Slovensko stalo priekopníkom a má jednu z najkvalitnejších štatistík EÚ, ale ich pozornosti ušla aj publikácia Poučenia z Covidu, ktorá bola uverejnená v júni 2022.

V časti Zdravotníctvo tejto publikácie je zverejnený aj graf Epidemiologická hrozba vo vybraných krajinách EÚ spracovaný úradom na základe dát dodaných z European Centre for Disease Prevention and Control pre relevantný región Slovenska (graf na prvej strane). „Z neho vyplýva, že miera zvládnutia pandémie na Slovensku v zásade kopírovala vývoj v susedných krajinách,“ povedala predsedníčka úradu Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M. „Dokument, ktorého kľúčový graf porovnáva Slovensko v princípe so škandinávskymi krajinami a vynecháva krajiny so Slovenskom susediace, nespĺňa základné kritériá nezávislej analýzy, nakoľko porovnáva neporovnateľné,“ uzavrela.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.