Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Regulácia zisku zdravotných poisťovní

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ÚDZS

Zástupcovia koalície sa zhodli na tom, že regulácia zisku zdravotných poisťovní je potrebná. Legislatívny návrh vychádza zo súčasnej maximálnej hranice prevádzkových nákladov (4,9 %) a stanovuje, že na zdravotnú starostlivosť by sa z vybraného verejného zdravotného poistenia malo v závislosti od počtu poistencov vrátiť 95 až 97 %, je však možné ho krátiť o primeraný zisk.

Hranice rozpätia primeraného zisku, ktoré doteraz absentovali, navrhuje MZ SR stanoviť vykonávacím predpisom, kde sa zohľadnia aj benchmarky, ktoré pripravil a zverejnil ÚDZS na zasadnutí pracovnej skupiny 26. 7. 2021 na tomto linku https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2021/07/Regulacia_ziskZP_2021jul26-final.pdf.
Vykonávací predpis, o ktorom bude pracovná skupina diskutovať aj počas MPK, môže podľa návrhu pani poslankyne Cigánikovej zohľadňovať aj kritéria kvality naviazané na potreby pacienta.

Naliehavosť navrhovanej úpravy vyplýva z neprimeranej návratnosti vloženého súkromného kapitálu, ktorá bola doposiaľ na Slovensku dosahovaná. ZP Dôvera v období 2008 – 2020 dosiahla zisk celkom 679 mil. eur, čo predstavuje 4,71 % z prijatého poistného, popri tom vynaložila v priemere na prevádzku 2,84 %, na zdravotnú starostlivosť vynaložila iba 92,45 %. ZP Union v období 2008 – 2020 dosiahla zisk celkom 15 mil. eur, čo predstavuje 0,34 % z prijatého poistného, na prevádzku vynaložila 5,22 % a na zdravotnú starostlivosť 94,44 %. VšZP v období 2008 – 2020 dosiahla celkom stratu 153 mil. eur, čo predstavuje 0,41 % z prijatého poistného, popri tom vynaložila v priemere na prevádzku 2,83 %, na zdravotnú starostlivosť vynaložila 97,58 %. Pre porovnanie, materská spoločnosť ZP Union v Holandsku (Achmea) za roky 2016 až 2020 dosiahla stratu z poskytovania verejného zdravotného poistenia 268 mil. eur (-0,43 % Výnosov VZP), teda na zdravotnú starostlivosť vynaložila viac ako prijala z poistného.

Zdôrazňujeme, že 0,2 % sme neformálne navrhli ako spodnú hranicu rozpätia zisku, o konkrétnych hraniciach vrátane kritérií ešte prebieha odborná diskusia, finálne rozhodnutie pravdaže ponecháme na vláde. V každom prípade veríme, že ide o dôležitý impulz pre reformu v zdravotníctve, ktorá sa práve rozbieha.

Zdroj: https://www.udzs-sk.sk/blog/2021/08/03/tlacova-sprava-regulacia-zisku-zdravotnych-poistovni/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov