Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Rezidenti pozor! Viete aké zmeny vás čakajú od 1. októbra 2023?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo o legislatívnych zmenách, ktoré prináša zákon č. 285/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

S účinnosťou od 1. augusta 2023 je v uvedenom zákone upravená povinnosť poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť po úspešnom absolvovaní rezidentského štúdia v inom špecializačnom odbore, ako je všeobecné lekárstvo.

Na základe uvedených legislatívnych zmien Ministerstvo zdravotníctva SR určilo zoznam špecializačných odborov s uvedením počtu miest pre zdravotnícke povolanie lekár zaradených do rezidentského štúdia k dátumu 1. októbra 2023 s označením samosprávneho kraja, v ktorom bude po ukončení rezidentského štúdia rezident poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Základné informácie k rezidentskému štúdiu nájdete na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.