Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Rezort hľadá odborných hodnotiteľov na výzvy z plánu obnovy ohľadom hospicov, ADOS či rádioterapie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva hľadá externých odborných hodnotiteľov žiadostí z Plánu obnovy a odolnosti SR.  Vhodní uchádzači sa zapoja do procesu skvalitňovania slovenského zdravotníctva. Prioritne pri rozširovaní a obnove siete mobilných hospicov, domácej ošetrovateľskej starostlivosti či zlepšenia plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie.

Rezort zdravotníctva dnes zverejnil oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých hodnotiteľov výziev v rámci plánu obnovy. Externí hodnotitelia hrajú významnú úlohu pri implementácii plánu obnovy a zároveň zefektívňujú proces posudzovania jednotlivých žiadostí.

V tejto chvíli rezort hľadá odborníkov, ktorí by hodnotili žiadosti podané v rámci štyroch vyhlásených výziev. Konkrétne sa oznámenie týka výziev na rozšírenie a obnovy siete mobilných hospicov, rozšírenia a obnovy siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti a na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie.

Úspešní uchádzači musia spĺňať viacero podmienok. Musia byť bezúhonní, nesmeli byť zapojení do príprav žiadnej zo žiadostí, spĺňať odborné náležitosti, uviesť skúsenosti z daných oblastí a predložiť doklad o príslušnom vzdelaní.  Žiadosti o zaradenie môžu uchádzači zasielať na mail: planobnovy@health.gov.sk.

Dokumenty na stiahnutie

Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných hodnotiteľov výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov  mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných hodnotiteľov.docx Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných hodnotiteľov.pdf
Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov.docx Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov.pdf
Príloha č. 2 - Európsky formulár životopisu Európsky formulár životopisu.docx Európsky formulár životopisu.pdf
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie Čestné vyhlásenie.docx Čestné vyhlásenie.pdf

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.